Město připravuje spravedlivější platby za odpad, mohly by platit od roku 2025

Na prosincovém zastupitelstvu informoval radní pro odpady Vlastimil Peřina (Sedma) o tom, že zastupitelům byla poslána nová koncepce odpadového hospodářství, která obsahuje i variantu jiného stanovení výše poplatku. V případě jejího schválení by platba za odpad více odpovídala množství produkovaného odpadu, na rozdíl od současného systému, kdy se cena určuje podle počtu a věku hlášených obyvatel bez ohledu na to, kolik odpadu produkují. Produkce odpadů se drží, výdaje za odpady však rostou velmi rychle, navzdory zvyšujícímu se poplatku město doplácí čím dál více, v rozpočtu na rok 2024 se počítá s odpady přes 7 mil. Kč (popelnice + tříděný 4,5 mil., sběrný dvůr 2,0, kompostárna 0,4 mil + výdaje údržby) . I zvýšený poplatek 960Kč za osobu spolu s platbami firem a dotací za tříděný odpad (3,6 mil + 0,4 mil + 0,9 mil) pokryjí pouze 70% výdajů za odpady a zbytek (2,1 mil.) se musí doplatit z rozpočtu.

Řešením ke snížení celkových výdajů za odpady je snížit množství hlavně směsného a objemového odpadu přímo u občanů (méně produkovat, více třídit) a tomu by měl spravedlivější poplatek na odpady významně pomoci. A dále by měl ulevit těm, kteří produkují méně odpadů. Na nové koncepci pracuje město už od jara 2023 a v současné době se počítá s následujícím časovým harmonogramem:

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.