Město přijímá nabídky na odkoupení bývalé cesty kolem Terezy za novým Rovexem

Jedná se část parcely 651/1 o výměře 936 (na obrázku světlemodře). Nabídky lze podávat u paní Doležalové do 27/3/2020. Je pravděpodobné, že zastupitelstvo bude požadovat po novém vlastníkovi zajištění přístupu na sousední pozemky.

O odkup parcely od města požádali město majitelé přilehlých nemovitostí na zastupitelstvu 15/1/2020. Reagovali tímto na žádost projektanta připravujícího kanalizační přípojku z Kunčí, který je požádal o možnost připojení nové kanalizace z Kunčí k prodloužení kanalizace, které si tito majitelé vybudovali na vlastní náklady od křižovatky u Bonetu.

Podle jednoho z majitelů, jednatele Rovexu a bývalého zastupitele Tomáše Jehličky, který tuto žádost na zastupitelstvu prezentoval a zastupuje v této věci i ostatní majitele, by tímto město mohlo ušetřit na stavbě kanalizace ca. 1 mil. Kč, než kdyby ji vedlo na vlastní náklad až k Bonetu. Kanalizace si postavili soukromí majitelé na svůj účet, ale kapacitou umožňuje připojit Kunčí, s čímž se tedy počítá. Majitelé podmiňují připojení Kunčí ke kanalizaci odprodejem cesty.

nová soukromá cesta za Rovexem

Na zastupitelstvu se řešilo, jestli tím nebude znemožněn přístup na pozemky za domy. V té souvislosti zaznělo, že by mohli také převést na město jejich soukromou cestu (113/12113/13 a 113/19 majitelů Hodic, Farkaš a Knotek, na obrázku modrofialově), kterou by tento přístup mohl být v omezené míře zajištěn i nadále, i když oni nabízí raději pouhé věcné břemeno služebnosti (přístupu majitelům přilehlých pozemků – nebyla by to veřejná cesta).

O osudu parcely bude pak rozhodovat následující zastupitelstvo 1/4/2020.

2 komentáře u „Město přijímá nabídky na odkoupení bývalé cesty kolem Terezy za novým Rovexem“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.