Město se chystá opravit zvoničku ve Škrovádě

Škrovádská zvonička

Z iniciativy Jaroslava Korečka z Okrašlovacího spolku Škrovád bude letos opravena zvonička ve Škrovádě za vodou1. Dřevo je shnilé a zvon nezvoní.

Měla by být upravena stylověji a zvon by měl umožnit zvonit a třeba by mohl plnit svou původní funkci, umíráčku.2

  1. MěÚ Slatiňany, VH emailem 22/2/2023[]
  2. JK osobně 11/2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.