Město se dohodlo s Povodím, že zeď u jezu bude zdola žulová a nahoře pískovcová

Na základě výše uvedeného vyjádření byl v prosinci 2018 předložen radě města návrh na zrušení požadavku na použití pískovce. Tento návrh však byl odložen a byla vyvolána další jednání s Povodím Labe se snahou na tuto zeď použít pískovec namísto jiného stavebního materiálu.

K dohodě došlo až na posledním jednání konaném dne 4. 7. 2019, kde byl přijat tento závěr:

  • zeď bude betonová s obkladem z lomového kamene – žuly, koruna stěny (parapet) bude tvořena maximálně 2 řádky a minimálně 1 řádkem masivních pískovcových bloků – použít v maximální možné míře bloky ze stávající stěny
  • pískovcová římsa by proběhla schodištěm a bude přesazena přes spodní část stěny
  • zábradlí je možno navrhnout samostatně – v těsné blízkosti stěny

Na základě tohoto závěru zaslal státní podnik Povodí Labe návrh vizualizace stavby, kde byly uvedené změny technického řešení stavby zapracovány.

K předmětné vizualizaci Povodí Labe doplňuje následující: Na základě místního šetření jsme zjistili, že počet kvalitních, masivních původních
pískovcových kvádrů vyjde pouze na jednu řadu parapetu (výškově). Z přiložené vizualizace je patrné, že jedna řada je také proporcionálně/výškově adekvátní. Aby se opticky od sebe více oddělili dva druhy materiálů (pískovec, žula), navrhujeme kromě parapetního odskoku použít místo řádkového zdiva/obkladu ze žuly provést „divočinu“ ze žuly, která je použita na levé straně jezu viz vizualizace. Vyhneme se tím také nepěkné kombinaci malých (žulových) a velkých kvádrů (pískovcových).

Jeden komentář u “Město se dohodlo s Povodím, že zeď u jezu bude zdola žulová a nahoře pískovcová”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.