Město ukončilo 43 let trvající nájemní smlouvu

Smlouvu o využívání městského pozemku k sušení sena uzavřenou za hluboké normalizace 2.10.1976 (když mně ještě vozili do jeslí) město vypovědělo k 1.10.2020.

Vedoucí Hospodářsko-správního odboru Vladimír Rašín k tomu uvedl:

Smlouva o dočasném užívání národního majetku uzavřel Městský národní výbor Slatiňany s fyzickou osobou už v roce 1976.  Smlouva byla doposud v platnosti a město Slatiňany, jako právní nástupce MěNV, bylo smlouvou vázáno. Vzhledem k nejasnosti rozsahu užívání, přečíslování parcel atd. bylo radě města navrženo smlouvu vypovědět.

Smlouva totiž ani neměla všechny náležitosti, byla psaná sice na stroji, ale přepisovaná ručně. Nájemce parcely má stále o využívání zájem, a tak bude připravena nová smlouva, která bude před uzavřením zveřejněna standardně na úřední desce.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.