Město uzavřelo dodatek ke smlouvě na odpady zohledňující zákonné přirážky za netřídění. Na platby města za odpady by zatím neměl mít vliv.

Rada města Slatiňany schválila uzavření dodatku ke smlouvě na zajištění svozu směsného komunálního odpadu z roku 2019 se společností AVE1. Předmětem dodatku je doplnění třídících slev pro obce podle nového zákona, které stanoví přirážku za uložené odpadu na skládku při překročení určitého množství směsného odpadu na obyvatele2.

Při současném třídění se město vejde ročně do třídící slevy pravděpodobně ještě příští rok.3.

Rada města připravuje z pověření zastupitelstva návrh koncepce nového nakládání s odpady, který by měl být hotov do konce května.4

  1. Rada města Slatiňany na své 6. schůzi projednala – slatinak.cz[]
  2. Snižování produkce směsného odpadu a třídící slevy pro obce do 2029 – slatinak.cz[]
  3. MD MěÚ Slatiňany email 15/2/2023[]
  4. 3. Zasedání zastupitelstva města – rozpočet, odpady a pozemky – slatinak.cz – bod 4 – 21.12.2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.