Město vysoutěžilo slušné ceny na energie na rok 2024 na burze. Přesto budeme spotřebu optimalizovat.

Město SLATIŇANY v měsíci říjnu 2023 vysoutěžili cenu silové elektřiny a plynu pro své objekty a pro příspěvkové organizace města. Ceny komodit na rok 2024.

Pro plyn byl uzavřen burzovní obchod na PXE a.s. (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.) ve výši 1 827 Kč/MWh vč. DPH. Pro silovou elektřinu byl uzavřen obchod na 4 429,- Kč/MWh vč. DPH. Obě ceny jsou bez distribuce. Oproti cenám roku 2023 došlo k úspoře nákladů o více jak 1 mil. Kč vč. DPH.

Což je velice dobré, ale musíme si uvědomit, že dochází v roce 2024 k výraznému zvýšení regulovaných (distribuce) cen. Proto budeme provádět měsíční odečty u obou komodit a postupně instalovat průběžné měření a regulaci. Tímto opatřením bychom měli snížit vlastní spotřebu. Obdobnou úsporu je potřebné provést i na veřejném osvětlení postupnou instalací LED a časových spínačů.

V pátek 1. prosince 2023 byla ve třetím čtení  PSP schválena novela energetického zákona, která umožní zakládání energetických společenství, a umožní sdílení el. Energie. Velký důraz se klade i na aktivního účastníka elektroenergetického trhu.

Od 1.7. 2024(účinnost novely energetického zákona) bych rád pomohl městu Slatiňany s výměnou AMM elektroměrů na odběrných místech města a jeho příspěvkových organizací, které nám umožní průběhové měření spotřeby a výkonu na každém odběrném místě a v návaznosti na tyto data provádět investiční i provozní opatření k neustálému snižování spotřeby a zvyšování účinnosti.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.