Město zadalo projekt na novou lávku pod zámkem

Město uzavřelo s projektovou kanceláří Pavlík architekti s.r.o. smlouvu na zajištění předprojektové přípravy, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na stavební úpravy lávky 02 L, Slatiňany – Staré náměstí1

Závazným podkladem k provedení všech stupňů PD je architektonická studie lávky 02L, zpracovaná projekční kanceláří Med Pavlík architekti s.r.o., která byla radou města Slatiňany schválena jako podklad k dalším stupňům projektové dokumentace (č. usnesení 116/9/2023 RMS)1

Termín dokončení předprojektové přípravy: do 31.12.2023, projekt pro stavební povolení 31.3.2024 a projektová dokumentace pro provedení stavby: 31.5.2024.1

Celková cena s DPH je 713 900,- Kč 1(v rozpočtu bylo vyčleněno 742 tis.)2, zakázka byla zadána bez soutěže. Zakázky na nad 100 tis. se podle směrnice o veřejných zakázkách normálně soutěží, ale Rada udělila výjimku, kterou odůvodnila tím, že realizační firma Med Pavlík architekti již připravila studii a projekt pro rozšíření přístavby ZŠ, která „působí velmi „čistým“ a kultivovaným dojmem; od občanů i uživatelů budovy registruje pouze samé kladné ohlasy“. Další důvod je rychlejší realizace než přes soutěž, dále že se ušetří za soutěž a nakonec se tím zaručí, že projekt bude v souladu se výše uvedenou studií na lávku, kterou tato kancelář vypracovala v roce 2022, což v případě jiného vysoutěženého projektanta není zaručené3

Vedoucí odboru investic Václav Hoffman doplňuje, že celková částka zahrnuje kromě projektu také předprojektovou přípravu, která by musela proběhnout vždy, tedy i u jiných projektantů. Předprojektová příprava proběhla na konci roku 2023 a spočívala v průzkumu spodní stavby. Odborná firma posoudila všechny 4 pilíře a obě pobřežní stěny v místě lávky (provedení vrtaných sond atd.). Tato příprava představuje částku 217 tis. Kč včetně DPH.4

Celkové náklady na stavební úpravy lávky 02L, Slatiňany – Staré náměstí lze při současných cenách odhadnout na cca 19,5 mil. s DPH.3

  1. odkaz na smlouvu na Hlídač veřejných zakázek – Hlídač státu. (hlidacstatu.cz)[][][][]
  2. podklad pro zastupitelstvo prosinec 2023[]
  3. důvodová zpráva ke Zprávě pro 16. schůzi rady města konanou dne 12. června 2023[][]
  4. MěÚ VH 5/2/2024 email[]

param = lavka_tis 714 smlouva z Hlídače státu

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.