Město zkouší konkurenční firmu na sběr textilu

Jak jste si již určitě všimli, v odpadových hnízdech po městě se nacházejí kontejnery na textil. Bohužel tyto kontejnery většinou „přetékají“ a není textil již kam dávat. Tyto kontejnery jsou spravovány společností Textileco a.s. a jsou městu nabízeny zdarma.

Bohužel i přes opakované výzvy společnost není schopna aktivně řešit včasné vyvážení. Město nemá způsob, jak aktivně svoz vymáhat. Rada města se tedy touto problematikou zabývala a rozhodla o vyzkoušení umístění několika kontejnerů, o které se bude starat konkurenční společnost Help tex z.s.

Kontejnery budou osazeny senzorem, který společnost upozorní, že některý z kontejnerů je plný, a tak by se problémům mělo předcházet. Jedná se opět o bezplatnou službu výměnou za textilní odpad.

Na zkoušku bude u Sokolovny a možná u Géčka (druhé místo ještě není definitivně vybráno).

V případě, že se nová společnost osvědčí, Rada rozváže smluvní vztah s původní společností a uzavře smlouvu s novým dodavatelem.

Jeden komentář u “Město zkouší konkurenční firmu na sběr textilu”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.