Téma: Městská knihovna

Městská knihovna Slatiňany - interiér

Městskou knihovnu provozuje Městský úřad Slatiňany. Je situována v budově Městského úřadu a má vlastní vchod. Sdílí prostor s infocentrem.

Městská knihovna Slatiňany - interiér
Městská knihovna Slatiňany – interiér

Kapitola “knihovnické služby” v rozpočtu města mívá kolem 45 tis. Kč.

graf knihovna do 2019

Historie *1

O rozvoj čtenářství se primárně zasloužilo otevření místní knihovny v roce 1884, a to v obecní úřadovně a nově pak v Orelské ulici (bez veřejné čítárny). Roku 1895 dosáhl počet knih v knihovně na 1000 kusů. Se čtenářským životem byla z velké části spjata tzv. Čtenářská beseda, která vznikla v roce 1893. J. Vrchlický se v roce 1896 stal řádným členem Čtenářské besedy.

V roce 1945 vlastnila knihovna již přes 3500 svazků. V této době
sídlila v přízemí radnice a výpůjčním dnem byla středa. Co se týče samotných statistik, v roce 1965 měla knihovna návštěvnost na 745 čtenářů, kteří si půjčili kolem 1600 knih. Ke konci šedesátých let se situace změnila, a to na 165 čtenářů a pouhých 600 výpůjček. V roce 1980 knihovna vlastnila již 11 100 titulů, z čehož 5 600 beletrie a 2 600 literatury pro mládež. Registrovaných čtenářů bylo v té době 290 a o pět let později jich bylo na 405. V téže době se knihovna (obr. č. 2) přestěhovala do prostor bývalé cukrárny (tj. dnešní působiště). Mezi lety 1986 a 1988 se návštěvnost čtenářů postupně snižovala, z 21 100 výpůjček klesla na 17 200.

 

 

2 komentáře u „Téma: Městská knihovna“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.