Městská kompostárna by se musela rozšířit

Ve stávající velikosti nemá městská kompostárna kapacitu pojmout pravidelně svážený bioodpad. Proto ve výběrovém řízení byla poptána likvidace v jiné, komerční, kompostárně.

Nicméně současný způsob kompostování se dá používat jen v současném rozsahu. Zvětšení kapacity kompostárny by vyžadovalo výraznou změnu technologie (vaky apod.) (DD)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.