Městská pečovatelská služba zdraží o 10-20% za 3 roky

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Rada města rozhodla o zrušení stávajícího „Ceníku úhrad za úkony Pečovatelské služby Slatiňany“ a schválila nový „Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby Slatiňany“ s účinností od 1. ledna 2024.

 • úkon – původní cena – nová cena – maximální možná výše dle zákona
 • za pečovatelské úkony – 120 Kč/hod. – 132 Kč/hod. – 155 Kč/hod.
 • za dovážku oběda – 17 Kč – 20 Kč – 50 Kč
 • praní a žehlení prádla – 50 Kč – 60 Kč – 90 Kč (s práškem na praní ve vlastnictví klienta )
 • praní a žehlení prádla – 55 Kč – 65 Kč – 90 Kč (s práškem na praní ve vlastnictví pečovatelské služby)
 • velký nákup – 115 Kč – 140 Kč – 160 Kč (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnos)1
 1. Ceny za poskytování pečovatelské služby byly naposledy zvyšovány od 1. ledna 2021. Průměrné osobní náklady na pečovatelku jsou v současné době 225,34 Kč/hod včetně zákonných odvodů. Další náklady na pečovatelky jsou např. za školení, za ochranné pracovní prostředky.
 2. Průměrný důchod 12/2020 činil 14479 Kč, v současné době 6/2023 20233 Kč. (zdroj Česká správa sociálního zabezpečení). Aby byly pokryty zvýšené náklady klientů za poskytovanou pomoc, mohou si zažádat o příspěvek na péči. Na tuto skutečnost jsou při jednání se zájemcem o službu i během poskytování služby upozorňováni. V současné době je výše příspěvku v rozmezí od 880 Kč do 19 200 Kč dle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Klienti hradí výši úhrady za pečovatelskou
  službu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu (účtují se minuty). To znamená, že čas např. k přemístění  pracovníka do domácnosti uživatele musí být již započítán do celkové částky za prováděný úkon, stejně tak i náklady na služební automobil sloužící k přemístění. Vyhláška MPSV č. 50kl5/2006 Sb., stanovuje maximální výši úhrady za poskytování pečovatelské služby 1
 1. Rada města Slatiňany na své 27. schůzi projednala – slatinak.cz[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.