Téma: Městská policie ve Slatiňanech

Ve Slatiňanech působí Městská policie Chrudim na základě veřejnoprávní smlouvy z roku 20051. Městská policie Chrudim má na území města Slatiňany stejné pravomoci jako v Chrudimi. Veřejnoprávní smlouvou mezi městy Slatiňany a Chrudim jsou dány podmínky využívání policie, nikoli její pravomoci. Pravomoci policie jsou stanoveny zákonem číslo 553 z roku 1991 O obecní policii.2

MP Chrudim zřídilo Město Chrudim, zaměstnává dvacet dva strážníků a pět civilních zaměstnanců obsluhující operační středisko a dvě administrativní pracovnice.3

Město přispívá na služby Městské policie Chrudim kolem 280 tis. Kč ročně4. Peníze vybrané na pokutách na místě ve Slatiňanech se dělí, podle smlouvy, s Chrudimí na půl. Pokud dojde ke správnímu řízení, toto vede Chrudim a výtěžek jde do Chrudimi.2

Cena hodinového poplatku za činnost policisty od r. 2020 činí 350 Kč/h.

  1. web MP – působnost[]
  2. Dne 13.11.2019 informace z MÚ Slatiňany e-mailem – J.P.[][]
  3. stav v roce 2019 web MP – o nás[]
  4. návrh rozpočtu 2024[]

2 komentáře u „Téma: Městská policie ve Slatiňanech“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.