Téma: Městské datové sítě

Připravuje se datová optická síť vlastněná, udržovaná a provozovaná městem. Bude je pak možno bez problémů a nutnosti pronájmu používat např. pro kamery a obecní rozhlas, infostánky (např. u hřebčína teď platíme O2 internet). Dále se počítá s vedením napájení např. kamer, aby nebylo nutné platit ČEZu za odběrná místa, protože veřejné osvětlení poskytuje proud jen v noci.

Potenciální kapacita chrániček je dostatečná i pro další účely, např. internet pro občany, aby nebylo nutné kvůli tomu kopat ulice.

Rada města požaduje, aby souběžně s podzemními rozvody sítí veřejné technické infrastruktury byly vždy do výkopu vkládány i chráničky pro optické kabely (internet). U akcí, kde bude stavebníkem infrastruktury město Slatiňany nebo některý z vlastníků (nebo provozovatelů) sítí veřejné technické infrastruktury, budou chráničky pro optické kabely hrazeny městem Slatiňany. Město Slatiňany nebude hradit chráničky pro optické kabely v rozvojových lokalitách území města, kde je hlavním (generálním) investorem základního technického vybavení.1

  1. 5/2023 Rada města Slatiňany na své 13. schůzi projednala – slatinak.cz[]

Jeden komentář u “Téma: Městské datové sítě”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.