Téma: Městské lesy Chrudim

Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o obhospodařuje lesy města Chrudim. Celková plocha lesů je cca 454,25 ha. V roce 2004 byla část této plochy převedena do jiné kategorie, tzv. lesy zvláštního určení – lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí. Pomocí města Chrudim,  společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o a evropských projektů se staly chrudimské lesy nejen zdrojem dřevní hmoty, ale také místem pro rekreaci a odpočinek návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí.

2 komentáře u „Téma: Městské lesy Chrudim“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.