Téma: Mezi Sobětuchami a Rabštejskou Lhotou vznikl v poli remízek

Původně zemědělská plocha je nyní lesík něco přes hektar. Soukromý vlastník. Vznikl kolem roku 2005.

nový remízek u Rabštejnské Lhoty

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 199
Obec: Rabštejnská Lhota [556882]
Katastrální území: Rabštejnská Lhota [737151]
Číslo LV: 217
Výměra [m2]: 12213
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: lesní pozemek

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.