Milostivé léto 2 – další čtvrt roku na zbavení se některých dluhů

V exekuci se nyní nachází zhruba 680tisíc lidí, 3 a více exekucí má 460tis. a víc než 9 jich má 170tisíc1. Původní dluh, který narostl často mnohonásobně kvůli tzv. příslušenství (tedy vysokým úrokům, penále atd.), budou lidé moci během následujícího čtvrtroku splatit právě bez tohoto navýšení. Uhradí pouze jistinu – tedy základní dlužnou částku, a administrativní poplatek 1500 korun bez DPH za náklady na ukončení exekuce. Tato možnost skončí 30. listopadu 20222.

Jaké dluhy bude možné tímto způsobem uhradit? Byly zahájeny před 28. 10. 2021, vede je soudní exekutor a oprávněným, tedy věřitelem, je tzv. veřejnoprávní subjekt: Jde zejména o dluhy na zdravotním pojištění, regulační poplatky v krajských či městských nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další. Může jít také o dluhy za jízdu načerno, dluhy za nájem v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu.3

Ani druhé „milostivé léto“ se nevztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníkovi uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky na výživné ze zákona, pohledávky na náhradní výživné a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví. Dále se nevztahuje na daňové a správní exekuce, kdy si úřad vymáhá dluh exekučně nějakým způsobem sám, nikoli prostřednictvím soudního exekutora. Na peněžité tresty za úmyslný trestný čin se tedy – stejně jako milostivé léto I. – ani nové milostivé léto nevztahuje. Naopak na pokuty za jakýkoli přestupek, ať už nedbalostní nebo úmyslný, se i milostivé léto II. vztahuje – ovšem tehdy, pokud jsou pokuty vymáhány soudním exekutorem.4
  1. Exekuce | INSTITUT PREVENCE A ŘEŠENÍ PŘEDLUŽENÍ (institut-predluzeni.cz)[]
  2. Milostivé léto – Exekuce (justice.cz)[]
  3. Milostivé léto pro lidi v exekuci – Katolický týdeník (katyd.cz)[]
  4. Milostivé léto je zpět!: Chrudim[]

Jeden komentář u “Milostivé léto 2 – další čtvrt roku na zbavení se některých dluhů”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.