Milostivé léto – čtvrt roku na zbavení se některých dluhů

Jde o časově omezenou příležitost, jak se zbavit některých exekucí tím, že zaplatím původní dluh s malým poplatkem navíc a stát mi odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady. Dluh, který po mně exekutor vymáhá, se díky tomu může výrazně snížit.

Zjistěte, zda se to týká i Vás!

Dlužíte veřejnoprávnímu subjektu? Zjistěte na webu milostiveleto.cz nebo zavolejte na kontakty níže, zda se můžete zbavit svého dluhu!

Jak to funguje?

Zaplatíte-li jako povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 ​z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem jistinu dluhu a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se vám zbytek dluhu.!

Týká se věřitelů:

 • Česká republika,​
 • obec, kraje, městské části, městské obvody nebo městské části hl. města Prahy,​
 • státní přísp. organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná VŠ,​
 • dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,​
 • příspěvková organizace obcí a krajů,
 • ústav založený státem nebo obcí a krajem,​
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo obcí a krajem,
 • státní podnik nebo národní podnik,​
 • zdravotní pojišťovny, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo​
 • právnická osoba, v níž má stát, obec nebo kraj sám nebo s jinými obcemi a kraji většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).​

Pozor!

 • Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci.​
 • Milostivé léto je účinné od 28. 10. 2021. Pokud jste uhradili platby exekutorovi před tímto datem budou nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na milostivé léto započítány!​
 • Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.​

Nevíte si rady nebo nemáte jistotu v tom, jak správně postupovat? Potřebujete poradit? Znáte někoho, kdo by mohl tuto pomoc potřebovat?

Jeden komentář u “Milostivé léto – čtvrt roku na zbavení se některých dluhů”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.