Milujme naše město a bude krásné…

V knize myšlenek Ortodoxie britského spisovatele a myslitele přelomu 19. a 20. století Gilberta Keith Chestertona lze číst zajímavou úvahu, proč některá města se zdají rozkvétat a jiná – byť s podobnými podmínkami – se zdají být neutěšená:

Dejme tomu, že se setkáme s něčím tak beznadějným jako je londýnská čtvrť Pimlico. (…)

Nestačí, aby člověk tuto čtvrť odmítal; v tom případě by se pouze mohl oběsit nebo se vystěhoval do Chelsey.

A také jistě nestačí, aby ji chválil, protože pak by zůstala taková, jaká je, což by bylo hrozné.

Jediné východisko je, jak se zdá, ji milovat – milovat ji transcendentálním "(= nikoliv kvůli nějakému prospěchu, zisku nebo z nějakého pudového vzrušení - pozn. red. ") vztahem a bez hmotných pohnutek. Kdyby se našel muž, který by ji měl rád, povznesla by se věžemi ze slonoviny a zlatými návršími; oděla by se, Jako se odívá žena, když je milována.

Neboť ozdoby nejsou k tomu, aby zakrývaly ošklivé věci, nýbrž aby zdobily to, co už samo o sobě je hodné lásky. Maminka nedává dítěti modrou mašličku proto, že je bez ní ošklivé. Milenec nedává dívce náhrdelník, aby zakryl její hrdlo.

Kdyby lidé milovali Pimlico, jako matky milují děti, bez přemýšlení, poněvadž jsou jejich, za několik let by mohlo být krásnější než Florencie. Někteří čtenáři řeknou, že se příliš nechávám unést fantazií. Na to odpovím, že takové jsou přece skutečné dějiny lidstva.

Takhle totiž obce dosahovaly velikosti. Vraťte se k nejskrytějším kořenům civilizace a zjistíte, že jsou zauzleny kolem nějakého posvátného kamene nebo že obrůstají nějaký posvátný pramen. Lidé nejprve uctívali nějaké místo a pak teprve pro ně dobývali slávu. Římané nemilovali Řím, protože byl velký. Byl velký, protože ho milovali.

(…)

O zlepšení se zaslouží ten, kdo je miluje bez rozumu. Líbí-li se někomu nějaká zvláštnost Pimlica (což je nepravděpodobné), může dojít k tomu, že ji bude hájit i proti této čtvrti samotné. Má-li však rád samo Pimlico, třeba je i zpustoší a udělá z něho Nový Jeruzalém. Nepopírám, že reforma může být přehnaná. Tvrdím jen, že reformy provádí právě iracionální vlastenec.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.