Minimální šíře komunikací

Minimální šířky komunikací podle platné (2019) normy ČSN 736110 *1  a TP179 *2 jsou:

využití limity podle pozn.
šíře vozovky v obousměrném provozu min. 5,5 m ČSN 73 6110 8.4.3 5,5 = 2x 2,5 m pro auta (a) + 2x 0,25 m vodící proužek na okrajích (v)
jízdní pruh s obousměrným provozem v úsporném provedení min. 3,0 m mezi obrubami ČSN 73 6110 8.2.2; 8.4.4 šíře mezi obrubami min. 3,0 m (2,5 + 2x vodící proužek 0,25);

Úsporné typy jednopruhových obousměrných komunikací pro < 500 vozidel/24 h

šíře vozovky pro auta v jednosměrce

min. 2,75 m mezi obrubami ČSN 73 6110 8.4.4 šíře mezi obrubami min. 2,75 m = 2,5 (a) + vodící proužek 0,25 (v)
šíře vozovky pro auta v jednosměrce a pro cyklisty v obou směrech
(cykloobousměrka)pro 50km/h
min. 4,5 m mezi obrubami pro ČSN 73 6110 6.1; 10.4.2.7; Tab.3 a 4 4,5 = 2,75 m pro auta (a) + 0,25 m bezp.odstup + 1 m pro cyklisty v opačném směru (a) + 2x 0,25 m vodící proužek na okrajích (v) – viz obr. 11

pruhy jsou odlišeny

cykloobousměrka pro 30 km/h min. 4,0 m mezi obrubami

3,5 m při rekonstrukci

ČSN 73 6110 6.1;
Tab.3 a 4TP179
4,0 m = 2,75 m pro auta (a) + 0,25 m bezp.odstup + 1 m pro cyklisty v opačném směru (a) (10.4.2.7)

resp. při rekonstrukci min. 3,5 = 2,5 (a)+1,0 m (a) (6.4.4.2)

při zklidněné dopravě lze povolit cyklisty obousměrně na principu obousměrné jednopruhové komunikace *3

pruhy se nemusí odlišovat

jízdní pruh pro cyklisty v jednom směru min. 1 m ČSN 73 6110 6.1 Tab.3
10.4.3.2
parkovací pruh pro auta min. 2 m (1,8 m) ČSN 73 6110 8.4.3, 4
chodník pro chodce 1,5 m nebo 2x 0,75 m ČSN 73 6110 6.1 Tab.3; 10.1.2.4 Pokud jsou dva chodníky v ulici, stačí, když má každý 0,75 m. Pokud je jeden, má mít 1,5m.

Chodník má přednost před pruhy pro cyklisty (10.1.2.4 )

komunikace bez chodníků ČSN 73 6110 3.1.12 místní komunikace obslužná, ve zvlášť odůvodněných případech i sběrná, jedno nebo dvoupruhová.
Stezky pro společný provoz cyklistů a chodců min. 3 m (2,5 m, 2 m) + 0,5 (0,25 m) od silnice či osvětlení ČSN 73 6110 10.4.3.6 – 4 m nad 180 chodců/h a 150 cyklistů/h
– 3 m nad 50 cyklistů/h a 100 chodců/h
– 2 m ve stísněných poměrech na 1,75 m
– 1 m  v odůvodněných případech při ≤ 20 cyklistů/h a 50 chodců/h v obou směrech

Další dokument Technické podmínky TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty*2 zaměřený na provoz cyklistů dále rozvíjí komunikace pro cyklisty, oddělené pruhy a provoz na stávajících komunikacích – toho se týká odstavec 6.4 Cykloobousměrky , kde se uvádí:

*3 Podle odst. TP179 6.4.4.1 lze povolit cyklisty obousměrně v jakékoliv jednosměrce, kde je nízká hustota provozu:

Na komunikacích s nízkou intenzitou automobilového provozu, resp. vyšším stupněm zklidnění není nutné protisměrný cyklistický provoz nijak zvláště šířkově zohledňovat:
– lze vycházet z principu jednopruhové obousměrné komunikace;
– dostačující je umožnit vzájemné vyhnutí jízdních kol a ostatních vozidel pouze na některých místech, nikoliv v celé délce úseku (princip výhyben);
– zejména pro dodatečně zřizovanou úpravu na stávajících komunikacích. )

Každou situaci je nutné posuzovat individuálně. Orientačně však platí při rychlosti ≤ 30 km/h je dostačující volná pojížděná šířka vozovky: pro<100 aut denně >3 metry; pro
<400 aut denně >3,7merů (TP 6.4.4.1)

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.