Minimální šíře komunikací

Šířka komunikací. Minimální šířky komunikací podle platné (2019) normy ČSN 736110 *1  a TP179 *2 jsou:

využití limity podle pozn.
šíře vozovky v obousměrném provozu min. 5,5 m ČSN 73 6110 8.4.3 5,5 = 2x 2,5 m pro auta (a) + 2x 0,25 m vodící proužek na okrajích (v)
jízdní pruh s obousměrným provozem v úsporném provedení min. 3,0 m mezi obrubami ČSN 73 6110 8.2.2; 8.4.4 šíře mezi obrubami min. 3,0 m (2,5 + 2x vodící proužek 0,25);

Úsporné typy jednopruhových obousměrných komunikací pro < 500 vozidel/24 h

šíře vozovky pro auta v jednosměrce

min. 2,75 m mezi obrubami ČSN 73 6110 8.4.4 šíře mezi obrubami min. 2,75 m = 2,5 (a) + vodící proužek 0,25 (v)
šíře vozovky pro auta v jednosměrce a pro cyklisty v obou směrech
(cykloobousměrka)pro 50km/h
min. 4,5 m mezi obrubami pro ČSN 73 6110 6.1; 10.4.2.7; Tab.3 a 4 4,5 = 2,75 m pro auta (a) + 0,25 m bezp.odstup + 1 m pro cyklisty v opačném směru (a) + 2x 0,25 m vodící proužek na okrajích (v) – viz obr. 11 pruhy jsou odlišeny
cykloobousměrka pro 30 km/h min. 4,0 m mezi obrubami

3,5 m při rekonstrukci

ČSN 73 6110 6.1;
Tab.3 a 4TP179
4,0 m = 2,75 m pro auta (a) + 0,25 m bezp.odstup + 1 m pro cyklisty v opačném směru (a) (10.4.2.7)

resp. při rekonstrukci min. 3,5 = 2,5 (a)+1,0 m (a) (6.4.4.2)

při zklidněné dopravě lze povolit cyklisty obousměrně na principu obousměrné jednopruhové komunikace *3

pruhy se nemusí odlišovat

cykloobousměrka pro 30 km/h s parkovacím pruhem

6,0-6,25 m mezi obrubami TP179 6.4.4.2 v zóně 30 a intenzity musí být menší než 100 vozidel za hodinu
jízdní pruh pro cyklisty v jednom směru min. 1 m ČSN 73 6110 6.1 Tab.3
10.4.3.2
parkovací pruh pro auta min. 2 m (1,8 m) ČSN 73 6110 8.4.3, 4
chodník pro chodce 1,5 m nebo 2x 0,75 m ČSN 73 6110 6.1 Tab.3; 10.1.2.4 Pokud jsou dva chodníky v ulici, stačí, když má každý 0,75 m. Pokud je jeden, má mít 1,5m. Chodník má přednost před pruhy pro cyklisty (10.1.2.4)
komunikace bez chodníků ČSN 73 6110 3.1.12 místní komunikace obslužná, ve zvlášť odůvodněných případech i sběrná, jedno nebo dvoupruhová.
Stezky pro společný provoz cyklistů a chodců min. 3 m (2,5 m, 2 m) + 0,5 (0,25 m) od silnice či osvětlení ČSN 73 6110 10.4.3.6 – 4 m nad 180 chodců/h a 150 cyklistů/h
– 3 m nad 50 cyklistů/h a 100 chodců/h
– 2 m ve stísněných poměrech na 1,75 m
– 1 m  v odůvodněných případech při ≤ 20 cyklistů/h a 50 chodců/h v obou směrech

Další dokument Technické podmínky TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty1 zaměřený na provoz cyklistů dále rozvíjí komunikace pro cyklisty, oddělené pruhy a provoz na stávajících komunikacích – toho se týká odstavec 6.4 Cykloobousměrky , kde se uvádí:

*3 Podle odst. TP179 6.4.4.1 lze povolit cyklisty obousměrně v jakékoliv jednosměrce, kde je nízká hustota provozu:

Na komunikacích s nízkou intenzitou automobilového provozu, resp. vyšším stupněm zklidnění není nutné protisměrný cyklistický provoz nijak zvláště šířkově zohledňovat:
– lze vycházet z principu jednopruhové obousměrné komunikace;
– dostačující je umožnit vzájemné vyhnutí jízdních kol a ostatních vozidel pouze na některých místech, nikoliv v celé délce úseku (princip výhyben);
– zejména pro dodatečně zřizovanou úpravu na stávajících komunikacích. )

Každou situaci je nutné posuzovat individuálně. Orientačně však platí při rychlosti ≤ 30 km/h je dostačující volná pojížděná šířka vozovky: pro<100 aut denně >3 metry; pro
<400 aut denně >3,7merů (TP 6.4.4.1)

  1. Navrhování komunikací pro cyklisty – slatinak.cz[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.