Ministerstvo vnitra připravilo nový volební zákon

Ministerstvo vnitra připravilo zcela nový volební zákon, který zjednodušuje volební pravidla. Nový zákon o správě voleb rozeslalo ministerstvo dne 18. října 2019 do připomínkového řízení, takže jde jen o návrh, který ještě není schválen.

Nový zákon o správě voleb přinese zásadní novinky. Jedná se zejména o:

  • jednodenní volby
  • hlasování v předstihu
  • možnost korespondenčního hlasování pro krajany v zahraničí.

Počítá se i s vytvořením informačního systému správy voleb. Ten umožní:

  • možnost vyzvednout si voličský průkaz na kterémkoli obecním úřadě v republice
  • elektronické podávání kandidátních listin
  • elektronický sběr podpisů na petici na podporu kandidatury.

Hlavní novinky nového zákona o správě voleb

  • Jednodenní volby – v pátek. Hlasovat se bude od 7 do 22 hodin. Volební místnosti tak budou otevřeny po dobu 15 hodin, což je o 1 hodinu déle, než při současném dvoudenním hlasování. Česká republika je v Evropské unii posledním státem se dvěma volebními dny (pátkem a sobotou). Jde o systém neefektivní a zpochybňovaný často i z pohledu bezpečnosti – zabezpečení volební místnosti a volební schránky přes noc.

Informační systém správy voleb nebude nástrojem elektronického hlasování a není ani předstupněm pro jeho zavedení. S elektronickým hlasováním se nepočítá.

Hlasování v předstihu – v pondělí a ve středu týdne, v němž proběhnou volby na OÚ.

Korespondenční hlasování bude moci být využíváno pouze v zahraničí. Předpokládá se, že poprvé bude možné hlasovat korespondenčně ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021.

Zákon o správě voleb vytváří podmínky pro zavedení strojového sčítání hlasů. Až po úspěšném otestování by bylo do příslušných zákonů o volbách zavedeno.

V nákladech bude nejvýznamnější položkou vytvoření a provoz informačního systému správy voleb. Předběžný odhad čítá přibližně 100 mil. Kč na vytvoření informačního systému a dále zhruba 20 mil. Kč ročně na jeho provoz a údržbu. Je však potřeba počítat s tím, že zkrácení voleb do jednoho dne zároveň obnáší prodloužení času pro hlasování v tomto volebním dni. Nesníží se proto třeba náklady na odměny členů okrskových volebních komisí.

Účinnost zákona o správě voleb je navrhována k 1. červenci 2020.  Jednotný seznam voličů půjde spustit v roce 2021. V plném rozsahu by se měl zákon vztahovat na volby až v roce 2022. Zrušení distribuce hlasovacích lístků voličům se bude vztahovat až na volby vyhlášené po 1. lednu 2023.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.