Téma: Místní poplatek za pobyt

Místní poplatek z rekreačního pobytu, tzv. turistická daň, je novým poplatkem, který od 1. ledna 2020 nahrazuje v zákoně o místních poplatcích poplatek za lázeňský nebo rekreační pobytu a poplatek z ubytovací kapacity.

Tento poplatek bude platit osoba, která je ve městě ubytována za úplatu a to i v soukromých domech či úplatné stanování na zahradě. Platí se nejdéle 60 po sobě jdoucích dnů.

ale vztahuje se i na všechny ostatní případy (umožnění stanování na zahradě, krátkodobé ubytování v bytě v rámci sdílené ekonomiky apod.)

Téma

Událost

Odkaz: vydat obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním
poplatku z pobytu

Odkaz: Ozvěny 1/2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.