Místostarosta o investicích a práci v koalicích

Pokračování rozhovoru s místostarostou z poloviny února:

V předvolebním program vaší koalice čtu: “Jsme proti zbytečně provozně drahým projektům. Nedopustíme v budoucnu, aby se realizoval další projekt, který bude provozně velmi zatěžovat městský rozpočet, tak jako je to v případě interaktivního muzea (Švýcárna), na který město ročně doplácí přes 750.000,- Kč”.

Loni jste do Švýcárny realizovali vodovodní přípojku za dalších 3/4 milionu a o komerčním využití, které by mohlo aspoň částečně snížit každoroční náklady, se zatím jen mluví.

Švýcárna

Původní zdroj vody – vrty – přestaly stačit a jejich prohloubení či vybudování nových by nebylo dlouhodobě ekonomicky efektivní. Přípojka byla připravena předchozím vedením a byla nutná pro další pokračování provozu, nebyla jiná možnost. Pevně doufám, že je to poslední výraznější investice do Švýcárny v dohledné době. V  roce 2019 teprve skončila tzv. udržitelnost projektu, což přeloženo do normální mluvy je to, že nyní lze objekt komerčně využívat. Z výše uvedeného důvodu jsme v Radě schválili nový ceník, postupně se rozšiřuje nabízení dalších služeb a zároveň se začalo diskutovat nad dalším koncepčním rozvojem Švýcárny s cílem zvýšit její atraktivnost a tím pádem alespoň snížit její záporný hospodářský výsledek.

V Radě města jste tři strany: SNK, ODS a TOP09. Je přirozené, že každá strana má jiná ideová východiska, jiné priority. Vidíte u koaličního partnera snahu stavět na tom, co vás spojuje, anebo spíš zdůrazňování toho, co vás rozděluje, což pak vede k nutnosti bojovat o každý ústupek?

ODS a TOP09 jsou si programově velmi blízcí na komunální úrovni a tak bylo přirozené, že jsme spojili síly. Vznikla společná kandidátka a snadno jsme se shodli na společném programu, který jsme z velké části promítli do koaliční smlouvy. V Radě města máme 3 radní ze 7, takže tím je dána naše síla. Pro naše radní a zastupitele je ovšem zásadní plnění programových bodů naší koaliční smlouvy, což se víceméně daří naplňovat, nicméně bychom si přáli, aby to tempo bylo svižnější.

Stanislav Šťastný, Marie Málková a Vít Steklý sází lípu před školou

Daří se společně postupně zvyšovat množství investic a realizuje se jejich veřejná diskuse, mění se systém nakládání s odpady, snahou je v maximální možné míře využívat veškeré smysluplné dotační tituly, ať už z EU či ze státního rozpočtu. Investice jsou směřovány zejména do oprav ulic a chodníků, veřejného osvětlení a do oblasti školství a sportu.

Spartak – ubytovna

Další velkou prioritou v roce 2020 je  prosadit záměr převodu veškerého majetku Spartaku do vlastnictví města s cílem čerpat dotace na obnovu sportovišť a samozřejmě dohodnout oboustranně kompromisní variantu financování sportu se Spartakem. Bylo iniciováno spuštění převodu majetku Spartaku, kdy na lednovém Zastupitelstvu byla Rada města pověřena jednáním o odkoupení části pozemku (za 1,- Kč) z vlastnictví Spartaku do vlastnictví města a vyřešením všech potřebných otázek spojených se zástavním právem a věcnými břemeny. Účelem je zrekonstruovat atletickou dráha a nahradit tak škvárový povrch za tartanový a využít na rekonstrukci dotační prostředky v případě, že bude vyhlášena výzva.

úředníci – ilustrace

Naopak se nám zatím nepodařilo prosadit přes koaličního partnera SNK-ED například audit na úřadě či novou organizační strukturu, která měla za cíl zefektivnit procesy úřadu a případně snížit náklady aparátu.  Také nás většina zastupitelů nepodpořila v záměru pořídit záznamové zařízení za účelem zvýšení transparentnosti a větší informovanosti občanů.

Po roční zkušenosti na radnici jsem přesvědčen, že nastavený koaliční model, kdy starosta je z jiné strany než místostarosta se plně osvědčil. Vede to nejen k určité kontrole nás obou, ale také vytváří prostor pro mnohem podrobnější diskusi a následné posuzování a vyhodnocování navrhovaných řešení. A i když to samozřejmě někdy  mezi mnou a panem starostou „zajiskří“, tak vždy jsme byli dosud schopni nalézt ve většině věcí shodu a dohodnout se. Věřím, že to bude tak i nadále.

Na některá uvedená témata se podíváme podrobněji v další části rozhovoru.

3 komentáře u „Místostarosta o investicích a práci v koalicích“

 1. Veřejné prostory města.

  V obou dosud zveřejněných částech rozhovoru s panem místostarostou pro stránky Slatiňáka je vidět upřímnou snahu o dobrý chod města, zajištění služeb občanům a o udržitelné financování veškerého městského provozu. To je zřejmé i z následující citace pana starosty z prvé části rozhovoru.
  “ Město by mělo dle mého názoru zabezpečovat základní servis, jako jsou opravené a uklizené chodníky a silnice, vyvezené popelnice, funkční veřejné osvětlení, provozní a investiční zabezpečení školství a poskytnutí nezbytných sociálních služeb.“
  Přesto se domnívám, že ve výčtu chybí důležitá věc. Péče o veřejná místa ve Slatiňanech tak, aby se občan, vedle opravených a uklizených chodníků a silnic, při dobrém veřejném osvětlení, mohl pohybovat ve veřejných prostorách se zelení, v našem případě třeba v blízkosti řeky, kde bude místo pro příjemnou procházku s kočárkem, koloběžkou, nebo jen tak, nebo místo k chvilkovému posedění na lavičce. Také je zde důležitá cyklostezka a tak dále.
  Námětů by se dalo nalézt jistě více. Při psaní těchto řádků mám však na mysli Smetanovo a Škrovádské nábřeží. Troufám si říci, že tato místa mají pro město obdobnou cenu, jakou má park pro zdejší zámek. Jsou to místa, která se mohou významným způsobem podílet na tváři města.
  Bylo by dobré vypracovat nějakou koncepci pro úpravu jmenovaných míst za účasti těch, kteří mají k veřejným místům vztah a poradit se s odborníky na urbanisticko – architektonické ztvárnění takovýchto prostor.
  Tímto směrem se vydal pan Bleha s osadním výborem Trpišova v návrhu na úpravu veřejných míst této obce. V našich podmínkách jde o pionýrský čin. Osadnímu výboru Trpišova je třeba popřát hodně zdaru a také vytrvalosti při tvorbě tváře obce. Pro Slatiňany by to mohl být významný precedent.

  Josef Tuhý, Neumannova 699, Slatiňany

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.