Místostarosta o činnosti Úřadu a hřbitovní bráně

Třetí část rozhovoru s místostarostou:

V politice vaší koalice vítám snahu o větší otevřenost jak v politice (zveřejnění koaliční smlouvy), tak v informování o některých připravovaných projektech. Na webu města se totiž nově objevují některé uvažované investiční akceplánované investiční akce třeba i pro příští rok, které teprve půjdou ke schválení do zastupitelstva. Ze zastupitelstva se kromě usnesení zveřejňují nově i podklady, zápis rozpravy a jmenné hlasování. Na interaktivní mapě je možno nahlásit údržbě problém anebo pochválit, co se povedlo. To bylo zde dosud nemyslitelné.

Jak tyto změny berou pracovníci úřadu, pro které to jistě nese změnu navyklých postupů a možná i víc dotazů od občanů a práce, se kterými se musí vypořádávat? 

Jak jsem osobně mohl za ten rok poznat, mnoho pracovníků je na radnici šikovných a pracovitých a s danou změnou si bez větších problémů poradili. Z vyjádření některých plyne, že by se jim lépe pracovalo, kdyby měli nastavenou lépe náplň práce a nebyli nadměrně zatěžováni, když vidí, jak někteří jiní mají méně práce. Ale to vše souvisí opět s organizační strukturou úřadu a případně provedením auditu.

úředníci – ilustrace

Jistě mnoho lidí zaujal bod volebního programu: “2.2 Jsme zastánci štíhlého úřadu.” Co se tím konkrétně myslí? Jak se to slučuje se záměrem SNK přidat další dvě úřednická místa? Máte po roce na úřadě už představu, jestli tolik narostla agenda anebo jen není práce efektivně rozdělena? Uvažovali jste například o personálním auditu jako v mnoha dalších městech (Pardubice, Luže)? V některých městech ukázal na nadbytečná místa (Chrast, BohumínJeseník), třeba v Blatné naopak jedno místo chybějící. Ale jedno pracovní místo stojí rozpočet na mzdě, odměnách a režii půl až tři čtvrtě milionu každý rok, to není zanedbatelná částka.

Se záměrem ODS-TOP09 se to neslučuje, což jsme dali jasně a nahlas najevo. Naši radní brání navyšování počtu administrativních pracovníků, ale naše síla je daná poměrem 3:4.  Nicméně jak jsem už říkal, zatím se nám nepodařilo přesvědčit našeho koaličního partnera, že by bylo potřebné provést personální audit a zároveň upravit organizační strukturu úřadu. Návrhy samozřejmě máme.

Máme tedy už veřejné zápisy ze zastupitelstva. Bude se zastupitelstvo i nahrávat, jako v Chrudimi? Myslíte, že to bude někdo poslouchat?

retro microphone isolated on color background (freepik.com)

Tak naše koalice ODS-TOP09 navrhovala pořízení záznamového zařízení, nicméně rozhodnutí Zastupitelstva bylo jiné. V roce 2019 jsme tedy iniciovali projekt s názvem „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“, kde jsme kromě nových webových stránek, vypracování strategických dokumentů týkající se dopravy, cestovního ruchu aj., zapracovali též pořízení záznamového zařízení. Pokud bude projekt kladně vyhodnocen, tak město obdrží finanční prostředky i na jeho pořízení.

[Pozn. red.: v době vydání článku už víme, že město dotaci získalo přislíbenu a teď se čeká na potvrzení Zastupitelstva, že ji město opravdu chce.]

Většinu věcí na městě rozhoduje Rada městaPlánujete nějak více otevřít i jednání Rady města? Např. by bylo zajímavé vědět, kdo jak hlasoval.

zastupitelstvo 24.10.2018 (foto MÚ)

Jsme pro co největší transparentnost a cestu vidím v tom, že budou pořizovány kvalitní zápisy z jednání Rady. V případě, kdy jde o velmi podstatné záležitosti, tak dle jednacího řádu může jakýkoliv radní požádat o jmenovité hlasování, což naše koalice ODS a TOP09 využila jednou a to v případě návrhu SNK-ED na navýšení počtu zaměstnanců úřadu, kdy jsme byli striktně proti.

Trochu tedy pozitivní dojem otevírání radnice možná kazí překotné zbourání márnice na konci roku 2018. Už přes rok je tam jen díra v plotě a zatím se nic neděje. To bylo ale hned po volbách, dnes už byste to asi řešili jinak

márnice u hřbitova – foto mapy_cz

Časové načasování demolice márnice bylo z dnešního pohledu  ukvapené, tehdy jsme byli čerstvě na radnici a velké úsilí  jsme věnovali zejména přípravě rozpočtu, na který byl v daném období vzhledem k volbám velmi krátký čas. Na druhé straně tu byl tehdy argument, že na podzim jsou volnější kapacity firem a za nižší peníze než v sezoně.

díra ve hřbitovní zdi po márnici

Zároveň jsme neočekávali, že výběr nové brány bude tak zdlouhavý vzhledem k tomu, že o dané záležitosti několikrát jednalo Zastupitelstvo, kdy byl nakonec vybrán návrh, který podpořila drtivá většina zastupitelů. V současné době je čerstvě dokončena projektová dokumentace, na výstavbu brány i přechodu je vydáno platné stavební povolení. V nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele společně s rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulici Schmoranzova.

Děkuji za rozhovor.

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.