Místostarosta o sobě a poplatku za odpady

Tímto rozhovorem bych chtěl přiblížit osobu místostarosty a jeho představy o směřování města. Stejně jako podobný rozhovor se starostou po jeho zvolení bude i tento rozdělen na několik postupně uveřejňovaných částí, každá se bude věnovat jinému tématu. Další rozhovor o aktuálních tématech bych pro doplnění současného politického spektra na radnici rád udělal s někým z opoziční Sedmy.

Ač pocházíte ze Slatiňan, tak mnozí o Vás slyšeli poprvé až v souvislosti s volbami. Mohl byste říci něco o sobě, kde jste prožil mládí, studia, co Vás živí?

Stanislav Šťastný – foto z předvolebního webu 2018

Tak dětství a dospívání jsem prožil ve Slatiňanech. Naši rodiče se sem přestěhovali, když mi bylo 5 let, takže jsem zde chodil ještě do MŠ, kde je nyní ZUŠ, a pak na základku. Patřím ještě ke generaci (ročník 1978), která dětství strávila prakticky venku, hráli jsme si na sídlišti, na Podskále, sáňkovali na Třešňovce, chodili volně do zámeckého parku. Chodil jsem též rád na atletiku ve Slatiňanech, kterou vedl pan učitel Hanuš. Pak jsem studoval na OA Chrudim a Ekonomickou fakultu v Ostravě a dále pak pedagogickou způsobilost.

Jinak o politiku jsem se vždy zajímal a ještě jako student na vejšce jsem již v roce 1998 byl na kandidátce ODS v komunálních volbách ve Slatiňanech. Ale to už je dávno.

Jak Vaše časově náročné politické angažmá přijímá vaše rodina?

Vzhledem k tomu, že jsem neuvolněný místostarosta, tak vedle toho pracuji jako ekonom na Střední zdravotnické škole v Pardubicích. Je to vše pro rodinu složitější, protože většinu volného času tak nyní věnuji radnici, což musím přiznat, že rodina nese občas nelibě, nicméně to žena respektuje. Můj velký obdiv proto patří jí, že mnohé musí zvládat beze mě. V žertu mi občas říká s dětmi, že už mě příště volit nebude, abych byl více doma a měl čas.

Oceňuji vaši ochotu jet do Letohradu informovat se na místě o nových metodách v účtování a třídění odpadů, což je stále aktuálnější v dnešní době čím dál větší spotřeby, přeplněných skládek, neexistujících spaloven a velmi nízké kolektivní odpovědnosti spoluobčanů. Nicméně jedna věc ohledně odpadů vzbuzuje otazníky: v koaliční smlouvě i předvolebním programu slibujete, že “3.1 Budete usilovat o zrušení poplatků za komunální odpad pro děti do 15-ti let a důchodce nad 75 let.” Já bych u představitele konzervativně liberální politiky čekal spíš opačný přístup: z daní platit jen fakt nutné věci, protože čím více služeb stát zajišťuje, tím více musí vybrat na daních anebo se zadlužit.

Konzervativně – liberální přístup je ten, že zdanění občanů má být co nejnižší, aby zůstalo občanům co nejvíce peněz, se kterými si budou svobodně nakládat a stát bude co nejméně přerozdělovat a plnit svoje základní funkce. Pokud tento pohled přenesete na město, tak radnice by neměla podnikat a neplést se lidem příliš do života, než je nezbytně nutné. Město by mělo dle mého názoru zabezpečovat základní servis, jako jsou opravené a uklizené chodníky a silnice, vyvezené popelnice, funkční veřejné osvětlení, provozní a investiční zabezpečení školství a poskytnutí nezbytných sociálních služeb.

Město má zároveň hospodařit rozpočtově odpovědně a mít štíhlý a efektivní aparát. Všechny ty větší projekty jako je Švýcárna, a ještě více megaprojekt Modela považuji za nadstandard a pro město naší velikosti s relativně malým rozpočtem nákladově dosti zatěžující a tak svým způsobem velmi kontroverzní.

Vítězný návrh – pohled od řeky

A jelikož jsou daně vysoké a rostou, tak jediná možnost jak snížit zdanění občanů na obecní úrovni je nezvyšovat daň z nemovitosti, což jsme prosadili do koaliční smlouvy a zároveň nevybírat některé poplatky či mít je nízké.

Jednou z možností je zrušit poplatek za komunální odpad a tím snížit finanční zatížení občanů jak k tomu přistoupila některá města (Teplice, Čáslav, Františkovy Lázně, Kyjov, Nová Paka a další – rok 2019). Takto bychom také ušetřili část práce úředníka, který poplatek vybírá, administruje, upomíná dlužníky, atd. a mohl by se tak věnovat něčemu jinému.

No jo, z čeho ale na úkor čeho by se ty odpady platily, kde by se vzaly ty 2 miliony ročně, které se vyberou od občanů?

Jsem si plně vědom toho, že zrušení poplatků za odpad zatíží rozpočet města. Ale když si vezmete v úvahu, že město dotuje několika statisící ročně aktivity, které nepatří k základnímu servisu obce, např. provoz Švýcárny a další  akce, a které využívá jen velmi  malá část místních obyvatel, tak vybírat a ještě navyšovat poplatek za komunální odpad téměř všem obyvatelům pokládám za rozpočtově nespravedlivé. Úspory lze například dále hledat v provozu aparátu a v soutěžení některých služeb.

Chápu zrušení pro děti – ty žijí vždy v domácnosti, kde je aspoň jeden dospělý. 4 členná domácnost určitě nevyprodukuje 4x víc odpadu, než 1 členná, ačkoliv platí 4x tolik, to mi opravdu nepřijde fér. Ale jaký má význam, aby 70-letí platili a 75-letí už neplatili – mají snad menší důchody anebo produkují méně odpadu? Není to jen populismus a “kupování voličů” ze společné pokladny, jak jsme toho svědky ve státní politice?

Není. Uvedená věková hranice byl určitý kompromis, na kterém jsme se všichni shodli na naší kandidátce, chtěli jsme primárně daňově ulehčit rodinám s dětmi a zároveň starobním důchodcům a zohlednit tak i určitý sociální aspekt.

Při jednání Rady měl náš koaliční partner SNK-ED jiný názor ohledně výše poplatku. Někteří z SNK-ED původně navrhovali razantní zvýšení až na 650,- Kč/osoba bez osvobození skupin, nicméně nakonec po diskusi byla navržena kompromisní částka 600,- Kč/osoba s poloviční slevou pro důchodce nad 80 let a s osvobozením dětí do 1 roku. Následně toto schválilo Zastupitelstvo prostřednictvím nové vyhlášky.  Já osobně jsem se hlasování zdržel, protože jsem nesouhlasil s růstem poplatku, protože jsem proti zvyšování daňové zátěže občanů Slatiňan. Schválená výše je dána reálným rozložením politických sil.

Ovšem výhodou nově vysoutěženého systému odpadového hospodářství je to, že občané budou mít zajištěn v letních měsících 7-denní svoz odpadu a dále bude zaveden svoz plastu a následně papíru dům od domu. Zároveň z iniciativy pana radního Steklého bylo přijato usnesení Zastupitelstva, které pověřuje Radu města přípravou bonusového systému za třídění odpadu, kde výsledkem by v příštím roce mohl být pokles poplatku za svoz odpadu u těch občanů, kteří budou třídit odpady.

Pro dnešek děkuji a těším se na další odpovědi v další části rozhovoru.

Jeden komentář u “Místostarosta o sobě a poplatku za odpady”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.