Místostarosta trvá na svém odhadu celkových výdajů na revitalizaci Modely

Na základě výroků pana starosty Jeníka a následně pana radního Chalupníka je zřejmé, že mnou uváděný odhad nákladů od 50 – 70 mil. Kč bez DPH na revitalizaci Kabeláčova mlýna je více než realistický.

Pan starosta uvedl pro Chrudimský deník již částku 42 mil. Kč bez DPH oproti původních 35 mil. Kč, které byly uvedeny v architektonické soutěži. Nyní pan radní Milan Chalupník za SNK-ED uvádí ještě vyšší částku a to 46 mil. Kč.

Je však nutné, aby se každý investiční záměr posuzoval komplexně z hlediska veškerých vyvolaných investičních nákladů a jejich dopadu na rozpočet města. V případě revitalizace Kabeláčova mlýna je třeba přičíst další investiční výdaje, které s akcí přímo souvisí, a které si daná akce vyžádá. Jedná se o vyprojektování a následné vybudování nového parkoviště na místě pomníku a jeho přesun, které je nutné z hlediska získání stavebního povolení revitalizace objektu mlýna a následnou realizaci. Zároveň je nutné počítat s dalšími náklady spojené s pořízením nového zařízení a vybavení objektu, které nejsou zahrnuty v uváděných nákladech. Dále je třeba počítat s rostoucími cenami ve stavebnictví.

Troufám si tedy tvrdit, že můj horní odhad nákladů revitalizace objektu ve výši 70 mil. Kč bude při dokončení stavby velmi reálný.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.