Modernizace mlýna a napojení na elektrickou síť Hugem Malinovským

Další přestavbu mlýna provedl do nynější podoby pan Hugo Malinovský, a to v roce 1947, když se do mlýna syna zakladatele přiženil, mlýn kompletně zmodernizoval a napojil na elektrickou síť, neboť již tehdy trpěla řeka Chrudimka častým nedostatkem vody a mlýn nemohl v letních měsících fungovat.

Bohužel mlýn byl záhy po modernizaci znárodněn a zdevastován.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.