Téma: Morašice – obecní pozemky pro zástavbu za jednotnou cenu

Janovice jsou místní část obce Morašice u Heřmanova Městce.

Pokud je plánována výstavba RD, prodává obecní pozemky podle vzorové kupní smlouvy pro prodej stavebních pozemků (do 1 roku stavební povolení a do 5 let kolaudace, při nesplnění těchto podmínek předkupní právo obce) cena za 1m2 420,-Kč bez DPH.1

V Janovicích byly 3 oblasti: dvě už byly rozprodané a jedna je v prodeji. Obec vybudovala elektriku a kanalizaci, ulici s povrchem, vyznačila hranice parcel a uliční čáru.

Za podobných podmínek obec prodává pozemky v samotné obci či místní části Zbyhněvice.

V posledních 10ti letech se počet obyvatel příliš nemění a drží se kolem 720 osob 2

  1. Obecní zpravodaj Český Venkov 5/2018, str. 3[]
  2. mistopisy.cz[]

Odkaz: web obce

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.