Morové epidemie ve Slatiňanech

V Čechách si mor – tzv. černá smrt – vyžádal na tisíce lidských životů. Ve Slatiňanech vypukla nákaza v září 1680 a zemřelo 77 osob a další onemocněli1, což byla téměř polovina zdejšího obyvatelstva. Přeživší lidé se pak na základě doporučení chrudimského děkana Samuela Hataše, tlumočícího obci žal a lítost nad zmařenými životy, shromáždili v kostele sv. Martina (3. 10. 1680) k pobožnosti. V neděli 23. 2. 1681 se ubíralo procesí ze Slatiňan do Chrudimi v čele zámeckým pánem J. Puchartem s chotí, služebnictvem a poddanými k vykonání pobožnosti a za své osvobození od moru Bohu poděkovat skrz jeho zázračný obraz2. 3. 10. 1680 a pak ještě v březnu 1681 putoval Jaroslav Puchart s úředníky a velkou částí poddaných k obrazu sv. Salvátora do Chrudimi, načež prý ta nemoc ihned pominula1. Na věčnou paměť darovali slatiňanští votivní (přislíbený) obraz (namaloval Samuel
Andrez v roce 1681) téhož roku ho předal rytíř Puchart do chrámu v Chrudimi, který je umístěn v předsíni sakristie. Zachycuje oltář, nad nímž je mezi hořícími svícemi obraz sv. Salvátora a před ním je děkan Hataše při mši, udělujícím přítomným hostii. Po levé straně je kostlivec, onen mor představující21.

  1. kronika města Slatiňany str. 011v dole /011v-1624-kronika_mesto_slatinany-list_011v.jpg/[][][]
  2. Milan Vorel, Ozvěny 6/2021[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.