Téma: Morový sloup se sochou Spasitele u kostela

morový sloup u Kostela - Slatiňany

Morový sloup se skulpturou sv. Salvátora (tedy spasitele, či Krista),
vyzdvižený vrchností v roce 1683 jako vděk za odvrácení moru. *1

Kamenná postava sv. Salvátora (Spasitele, Ježíše Krista) v životní velikosti má kolem hlavy žlutý kruh, znázorňující svatozář. Pravou rukou žehná obci a v levé svírá v dlani říšské jablko se zlatým křížem, symbolizující vládu nad světem.

Důvod postavení morového sloupu více napoví citace latinského nápisu, dosud ještě čitelného :
HONORI AETERNO OMNIPOTENTI SALVATORI MAGNO SALUTIS DEO ET DOMINO NOSTRO EX VOTO STATUAM PRAESENTEM AMBO CONJUGES ERIGERE JUSSIMUS DIE 6. FEB. ANNO MDCLXXXIII. SALVAS NOS DOMINE QUONINAM SPERAMUS IN TE.
V překladu : K věčné poctě všemohoucímu Spasiteli, velikému Bohu spásy a Pánu našemu, jsme podle slibu oba manželé tuto sochu postavit dali 6. února 1683. Chraň nás, Pane, neboť v tebe doufáme.

Za nejmenovanými manželi figuruje vrchnost, reprezentovaná rytířem Jaroslavem Puchartem z Voděrad. Protože v té době řádil v obci mor, na nějž zemřelo 77 osob a mnoho dalších jím bylo nakaženo, odebral se slatiňanský pán se svými úředníky a poddanými do Chrudimi k zázračnému obrazu sv. Salvátora k vykonání pobožnosti, načež tato nemoc ihned pominula.

Byla zaznamenána oprava resp. ošetření ve válečných letech v r. 1942 místním kameníkem F. Šťovíčkem a chrudimským F. Vaisem. Práce byla hrazena sbírkou z radnice. *2

morový sloup se sochou Spasitele v původním umístění u silnice (zdroj: archiv NPÚ)

 

Událost

Odkaz: pamatkovykatalog.cz/?element=12913994&action=element&presenter=ElementsResults

Odkaz: *1 Ozvěny 8/2019 – Milan Vorel: Morový sloup se skulpturou sv. Salvátora,vyzdvižený vrchností v roce 1683 jako vděk za odvrácení moru, bude restaurován

Odkaz: *2 Ozvěny 12/2008

2 komentáře u „Téma: Morový sloup se sochou Spasitele u kostela“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.