Most přes obchvat do Vlčnova bude celý duben uzavřen

1. Rozsah omezení provozu: úplná uzavírka.
2. Na pozemní komunikaci: silnici III/358 2.
3. V úseku: od křižovatky se silnicí II/358 v obci Slatiňany po křižovatku se silnicí III/358 9 v místní části Vlčnov obce Chrudim (v km cca 0,000 – 1,200 staničení) – viz příloha.
4. Termín: od 01.04.2022 – do 04.05.2022.
5. Objízdná trasa (objížďka) pro veškerou dopravu je vedena po silnicích: Slatiňany – II/358 -Orel – III/358 9 – Vlčnov. Objízdná trasa je obousměrná a je vyznačena v příloze.
6. Organizace omezení provozu a užití DZ:
a) uzavřený úsek komunikace (pracovní místo) bude na začátku a na konci (ze všech stran) označen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel v
obou směrech“ (č. B 1) s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“ a výstražnými světly; výkopy v komunikaci budou ohraničeny (zabezpečeny) dle TP 66,
b) dále bude umístěno a užito DZ uvedené v příloze [objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vyznačena na všech křižovatkách DZ „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ (č. IS 11b)],
c) stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou
úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí),
d) v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.