Návrh: Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství „MESOH“

popelnice s kódem MESOH

Veškerý vyprodukovaný odpad je evidován pomocí čárových kódů. Na popelnicích je nalepen permanentní čárový kód, který svozová firma při svozu načte čtečkou .

Tříděný odpad (především papír a plast) se odevzdává v čirých pytlích, na který spopelnice1i občané před svozem připevní visačku s čárovým kódem (viz obr), který odpovídá dané komoditě.

Data z čtecího zařízení putují do notebooku, odkud se po svozu posílají na server, který data vyhodnocuje a připisuje tak jednotlivým domácnostem potencionální slevy.

pytel s kódem MESOH

Platba svozové firmě se také odvíjí od ceny za skutečně obslouženou nádobu – co je načteno se považuje za „obsloužené“ – motivace, aby firma načítala a že účtuje jen to, co bylo vyprodukováno.

Systém z pohledu občanů je spravedlivější a pohodlnější.

Zaváděním a rozvojem systému se zabývá společnost ISNO IT s.r.o. z Jižní Moravy provozující portál mojeodpadky.cz a je ochotna podělit se o zkušenosti a zavést systém po celé ČR.

Do systému jsou podle jejich webu zapojeny obce: Mikulov, Uherčice, Křepice, Kobylí, Březí a Šitbořice.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.