Návrh: Motivovat občany více k třídění odpadu

Informační kampaně pro lepší třídění. Likvidace recyklovatelného odpadu bývá levnější. Zaprvé díky platbám zpracovatelů (hlavně u kovů), zadruhé díky dotaci Eko-komu.

Podle jedné statistiky je v odpadu z domácností přibližně 1/4 hmotnosti bioodpadu a spalitelného (rozložitelného) odpadu, 1/2 tříditelného odpadu a jen asi jen 1/4 se hodí nejlépe na skládku.

Jiná analýza firmy JRK ukázala ve směsném odpadu 68% vytříditelných složek, což je podobný výsledek.

Avšak ve Slatiňanech např. v roce 2017 evidujeme 1/6 rozložitelného, 1/6 tříděného a 2/3 jde na skládku (evidované kovy zřejmě nepocházejí z domácností…těch pár plechovek v tom dělá tak 1%). Takže lze předpokládat, že asi 3/4 odpadu z popelnic by šla buď třídit nebo kompostovat, takže rezervy rozhodně jsou.

Nemluvě o tom, že čím větší podíl tříděného odpadu má, tím větší % z větší částky dostane obec od Ekokomu.

Podle pracovníka svozové firmy: Podle našich zkušeností je nejdůležitější, aby odpadový systém byl pro lidi pohodlný. Lidé si dnes již většinou uvědomují, že existuje třídění odpadu a že asi není ideální hromadit odpad na skládkách. Na druhou stranu jsou lidé velmi pohodlní. Pohodlí je pro ně zřejmě i důležitější než drobná finanční sleva či odměna za odpady. Proto je potřeba lidem nabídnout takový systém, který bude pohodlný a jednoduchý.

Jeden komentář u “Návrh: Motivovat občany více k třídění odpadu”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.