Možnosti obce řešit utíkající nebezpečné psy 🗺

Město má v rámci samostatné působnosti omezené možnosti řešení. Stěžejní je možnost zajistit ve spolupráci s městskou policií či odborně způsobilou osobou odchycení volně pobíhajícího psa a jeho umístění do útulku.((Ozvěny 3/2024)

Právní úprava je nastavena tak, že primárně by se měl odchycený pes vrátit vlastníkovi, aby si jej převzal a zabezpečil. Když toto není možné nebo dojde-li k opakovanému úniku, umístí se pes do útulku, odkud si jej však může vlastník po úhradě nákladů vyzvednout.((Ozvěny 3/2024)

Vlastník uniklého psa přitom nese v rovině občanskoprávní odpovědnost za škodu případně vzniklou v důsledku ublížení na zdraví fyzické osobě, která byla psem napadena, či také v důsledku zranění cizího psa. Zároveň zpravidla nese i následky v podobě pokuty za přestupek. Přestupek spočívající v nezabezpečení psa před únikem lze sankcionovat až do výše 100 tis. Kč a projednává jej Městský úřad Chrudim.((Ozvěny 3/2024)

V rámci přestupkového řízení vše závisí na konkrétních okolnostech
úniku a zpravidla v takových případech nelze dosáhnout odejmutí
psů natrvalo.“ Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí nám též potvrdil, že projednávají v souvislosti s těmito psy již tři přestupky. „Všechny byly na podnět policie a týkaly se útěku psů a napadení jiných psů. Víme, že tam situace je velmi problematická, ale bohužel z naší strany můžeme věc řešit pouze udělováním pokut, které zvyšujeme.“.((Ozvěny 3/2024)

Do případu agrese psů významně nemůže zasáhnout ani veterinární správa. Ta má totiž za úkol chránit zvířata a z jejího pohledu, pokud mají psi výběh, jídlo a vodu, tedy nelze razantně zasáhnout. „Řešit to bude muset někdo jiný,“ zareagoval na dotaz ředitel Krajské veterinární správy MVDr. Josef Boháč (Zdroj: Chrudimský deník)((Ozvěny 3/2024)

Fauna Okolnost
Palackého, Slatiňany Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.