MVCR: Přehled hlavních dezinformačních sdělení o koronaviru

V souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 se v České republice, stejně jako jinde v Evropě a ve světě, objevila řada dezinformací, fabulací či manipulací ve snaze tuto situaci zneužít v souladu se zájmy nejrůznějších aktérů. Níže přinášíme přehled nejvýznamnějších narativů s dezinformačním potenciálem objevujících se v této souvislosti.

1. NESCHOPNOST EU

TVRZENÍ: EU není schopná na danou krizi efektivně reagovat, a je tedy zbytečná, EU v nastalé krizi pouze škodí.

PŘÍKLAD: Silvia Kucherenko o pomoci Ruska Itálii: Putin je mužem činu, tým odborníků EU ale nedokázal udělat vůbec nic. Zdroj: Sputnik Česká republika

FAKTA: Zdravotnictví i vnitřní bezpečnost spadají mezi oblasti, ve kterých má EU jen velmi málo pravomocí – za oboje jsou zodpovědné téměř výlučně členské státy. Pro aktuální přehled aktivit EU v oblasti boje s koronavirem sledujte stránky Evropské komise.

2. KORONAVIRUS A MIGRACE

TVRZENÍ: Vláda či veřejnoprávní média zahlcují veřejnost informacemi o koronaviru, což má společně s přijímanými opatřeními odvést pozornost občanů od skutečného aktuálního nebezpečí, kterým je migrace. Ta je prezentována jako organizovaná „invaze“ podporovaná neziskovými organizacemi, případně jako cílená snaha o islamizaci Evropy. Důsledky pandemie způsobené koronavirem mají pomoci vytvořit kapacity pro „plánovaný“ přísun migrantů.

PŘÍKLADY: Chřipka horší než migrující mu-slimáci a negři? Duce Hamáček oznámil obnovení kontrol na hranicích. Zdroj: Vlastenecké noviny.
Z blogu Vox Populi: V Německu vyháněli seniory z domovů kvůli migrantům, nyní se jim koronavirus hodí. Zdroj: Pravý prostor.

FAKTA: Konspirativní, avšak ničím nepodložené tvrzení o organizované snaze nadnárodních „elit“, Evropské unie, OSN, nevládních organizací či českých politických představitelů importovat do Evropy, potažmo České republiky (muslimské) migranty. Aktuální migrační situaci na řecko-tureckých hranicích ČR řeší kromě připojením se k podpoře Řecka ze strany EU rovněž vysláním policistů k ostraze této hranice.  Pro aktuální přehled opatření ČR souvisejících s migrací sledujte stránky Ministerstva vnitra.

3. VIRUS BYL VYVINUT JAKO BIOLOGICKÁ ZBRAŇ

TVRZENÍ: Virus byl vyvinut jako biologická zbraň (Američany/Brity/Číňany/globálními elitami, např. Billem Gatesem apod.)

PŘÍKLAD: Koronavirus: Je to biologická zbraň? Kdo ji vytvořil? Kdo ji vypustil? Pohled na fakta. Zdroj: Pravý prostor.

FAKTA: Dezinformace se velmi často vztahují ke geopolitickým otázkám a nejinak je tomu i v případě dezinformací týkajících se šíření koronaviru. Podle aktuálně dostupných informací tento virus nebyl vytvořen laboratorně či uměle, na čemž se shoduje hned několik předních výzkumných institucí a laboratoří.

Pro další informace týkající se povahy viru doporučujeme sledovat aktuální zprávy na stránkách Světové zdravotnické organizace či Ministerstva zdravotnictví.

4. ALTERNATIVNÍ LÉČBA / PREVENCE

TVRZENÍ: Výzvy k užívání alkoholu, česneku, kouření, pití horké vody, omývání se chlórem, užívání nosních kapek, antibiotik, koloidního zlata apod. jakožto prevence či léčby nemoci. Zhoršení průběhu onemocnění při užívání ibuprofenu či léků jej obsahujících, neúčinnost ochranných prostředků (ústenek) apod.

PŘÍKLAD:  Lék na koronavirus: Je to tak jednoduché: Whisky a med! Zdroj: AC24

FAKTA: Užívání alkoholu, česneku, kouření, pití horké vody, omývání se chlórem, užívání nosních kapek či antibiotik není v boji proti koronaviru účinné. Tyto i další „rady“ vyvrací na svých internetových stránkách zaměřených na informování veřejnosti o koronaviru Ministerstvo zdravotnictví. Dle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) může lékař nebo lékárník doporučit různé možnosti léčby k úlevě od potíží (horečka), které doprovází onemocnění COVID-19, např. ibuprofen. V současné době neexistují žádné vědecky doložené důkazy, že by ibuprofen průběh infekce COVID-19 zhoršoval. Existence účinného léku zatím není potvrzena. Co se týče přípravku Remdesivir, SÚKL vydal kladné stanovisko k jeho použití na nemoc COVID-19. Remdesivir je určen pro pacienty v kritickém stavu a pro jeho podání se posuzuje každý konkrétní případ.

5. CIZÍ STÁTY ZABAVUJÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY ČR

TVRZENÍ: Německo (příp. jiné státy) zlovolně zadržují dodávky potřebných zdravotnických pomůcek pro ČR, což omezuje potřebnou zdravotní péči, vláda a mainstreamová média tuto informaci úmyslně zatajují.

PŘÍKLAD: Koronavirus: To snad ne! Německo zadržuje na svém území zásilky s rouškami do České republiky a dalších zemí? Miliony respirátorů v německých skladech, zatímco v Evropě umírají tisíce lidí!. Zdroj: Arfa.cz.

FAKTA: Některé evropské země včetně Německa, ale také České republiky, přistoupily od 4. března k zákazu vývozu zdravotnického materiálu. V souvislosti s tímto zákazem, ale i obecným nedostatkem zdravotnického materiálu i odlišnými kanály objednávek a distribuce není situace s těmito dodávkami vždy zcela přehledná. U situací, které byly doposud v této souvislosti medializovány (zadržení českých dodávek Německem, Maďarskem či čínských dodávek pro Itálii Českou republikou), se ukázalo, že se nejedná o úmysl a daří se je konstruktivně řešit spoluprací oficiálních orgánů daných států. Pro další informace týkající se dovozu a vývozu zdravotnického materiálu sledujte stránky Celní správy.

6. KARANTÉNA MĚST A JEJÍ DOPADY

TVRZENÍ: Démonizace probíhajících bezpečnostních opatření s potenciálem vyvolat paniku.

PŘÍKLAD: Seznam koncentračních táborů – Panika nekončí, ale roste: Olomoucko uzavřeno! Lidé nesmějí odjet ani vstoupit do 21 obcí. Zdroj: Vlastenecké noviny.

FAKTA: Hoaxy o uzavírání některých oblastí/měst se objevují opakovaně (především) na sociálních sítích. Situace se netýká pouze ČR, s těmito sděleními se lze setkat např. i na Slovensku. Zaznamenané případy týkající se Prahy vyvraceli ministr vnitra, premiér i primátor hlavního města Prahy. Pro přehled aktuálně přijatých opatření sledujte např. stránky vlády ČR.

7. PŘIPRAVUJE SE NUCENÉ ŠKODLIVÉ OČKOVÁNÍ

TVRZENÍ: Stát připravuje nucené hromadné očkování populace jako nástroj kontroly společnosti, v rámci vakcinace budou do těla vpraveny jedovaté látky či např. nanočipy, které budou následně sloužit k elektronické identifikaci obyvatel.

PŘÍKLAD: Pandemie Coronavirus COVID-19. Skutečným nebezpečím je „Agenda ID2020“. Zdroj: Nová republika.

FAKTA: Konspirační teorie o připravovaném nuceném či plošném očkování v souvislosti s koronavirem jsou velmi často propojovány s dezinformačními narativy o „utajených záměrech elit a očkování jako prostředku k nastolení totalitní světovlády“. Těží především z často iracionálního přesvědčení některých lidí, že je očkování nejen neúčinné, ale dokonce i nebezpečné. Takovéto (dez)informace jsou v současnosti bezpředmětné a slouží především k vyvolávání strachu, nedůvěry a paniky.

8. EPIDEMIE JE POUZE PŘEDSTÍRANÁ, SITUACE NENÍ VÁŽNÁ

TVRZENÍ: Epidemie je vyfabulovaná, slouží k vyvolávání paniky, ovládání obyvatelstva strachem, zakrytí jiných problémů, vytvoření totalitní společnosti apod.

PŘÍKLAD: Jak se dělá pandemie, když zemřelo méně lidí než loni. Svět Dr. Wodarga. Koronavirus je prý fikce. Mnozí se mu vysmívají, ale data proti němu chybí. VIDEO a šokující statistika. Zdroj: Arfa.cz.

FAKTA: Podstatný argument proti podceňování viru představuje reálná situace v zemích s vysokým nárůstem počtu zjištěných infikovaných osob. Neobstojí ani srovnání s dopady ostatních chorob – koronavirus má delší inkubační dobu než např. chřipka, čímž se zvyšuje pravděpodobnost přenosu z člověka na člověka ještě ve fázi, kdy první nakažený neví, že v sobě virus má, což umožňuje jeho šíření. Včasné zavedení klíčových opatření je tedy zásadní. Ozývají se i hlasy, které negativní ekonomické dopady přijatých opatření považují za důležitější než dopady nekontrolovaného šíření viru a s tím nutně související dopady na zdravotnický systém. Nekontrolované šíření by však bezesporu mohlo přinést kromě vlastních značných ekonomických dopadů také mnohem závažnější dopady společenské.

9. KORONAVIRUS A 5G

TVRZENÍ: Spekulace o spojitosti mezi virem a zaváděním 5G sítí v kontextu domnělých zdravotních rizik spojených se zaváděním nových technologií (dříve např. tvrzení, že 5G způsobuje rakovinu).

PŘÍKLAD: Utajená operace. Možná až lidé pochopí, bude pozdě. 5G skryto za CORONAVIREM. Zdroj: Tadesco.

FAKTA: O údajné souvislosti mezi provozem sítí 5G a vznikem onemocnění COVID-19 (způsobovaného koronavirem) neexistuje žádný vědecký důkaz. Jedná se o dvě zcela nesouvisející oblasti. Je pravděpodobné, že vir vznikl přirozenou mutací, avšak technologie 5G nemá a neměla na tuto mutaci žádný vliv

10. AMERIČANÉ ZNEUŽÍVAJÍ KRIZI PRO VOJENSKÉ ÚČELY

TVRZENÍAmeričané pod pláštíkem krize tajně rozmisťují své jednotky na území Evropy, připravují se na zahájení vojenských operací, obsazení Evropy atp.

PŘÍKLAD: Ve stínu koronaviru: USA přesouvá do Evropy obrovské množství vojáků, letadel a tanků. Jsme na pokraji války, říká expert. USA dosud nikdy neobsadila Evropu tak silnou armádou jako teď. Zdroj: Arfa.cz.

FAKTA: Výše uvedené klamné informace mají v některých případech základ v plánovaném vojenském cvičení NATO Defender-Europe 20, které se mělo odehrát v Evropě na jaře 2020 a na které se skutečně měly do Evropy přesunout stovky vozidel a tisíce vojáků americké armády. Jejich přesun byl však vzhledem k nástupu koronavirové krize ukončen a armáda USA rozhodla o návratu těch cvičících jednotek, které se již stihly do Evropy přepravit.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.