Téma: Myslivecká společnost Kochánovice, z.s.

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.
K danému článku by se hodil nějaký obrázek, třeba ilustrační; případně stávající nahradit lepšími.

Myslivci.

NÁZEV:Myslivecká společnost Kochánovice,
IČO: 43500790
FORMA: Spolek
DIČ (DPH): CZ43500790, Detail plátce DPH
ADRESA: Lukavice 182, 538 21 Lukavice

výbory: 10.2.2016   Zapsán člen představenstva Ing. Jan Sodomka
10.2.2016   Zapsán člen představenstva Zdeněk Ryšavý
10.2.2016   Zapsán člen představenstva Michal Vrbovský
10.2.2016   Zapsán člen dozorčí rady Petr Tichý
10.2.2016   Zapsán člen představenstva Tomáš Trunec
10.2.2016   Zapsán člen představenstva CTIBOR HRČEK

Honitba

název: Slatiňany – lesy, od: 1/4/19931

Popis hranic honitby: Z Rabštejnské Lhoty po silnici na Rabštejn směr Smrkův Týnec až k mostu přes potok Okrouhlík. Dále po jeho proudu jižně po obvodu parcely 422/2 v k.ú. Licibořice po okraji lesa na silnici do Trpišova. Dále po silnici Trpišov – Monako na roh lesa po cestě p. 8. 697/2 v k.ú, Slatiňany k parcele 604/1 téhož k.ú. napříč touto parcelou po lesní cestě a průseku k jižní hranici parcely 1592/1 v k.ú. Chrudim. Dále po katastrální hranici na Studený pod hájovnu a po cestě do Rabštejnské Lhoty.1

Celková výměra honitby, tvořené souvislými honebními pozemky, činí 615,36 ha, z toho zemědělská půda 54,50 ha, lesní půda 554,18 ha, vodní plochy 6,68 ha.1

Roční nájem placený Lesům České Republiky (LČR) je 222 tis. Kč ročně (v roce 2023)2

  1. Veřejná vyhláška – rozhodnutí o uznání honitby – č.j. ŽP/OPP/152/93, vydaly: LČR – OI Havlíčkův Brod z 8/3/1993[][][]
  2. Myslivost; Správa honebních pozemků; Smlouva o nájmu honitby – Hlídač státu. (hlidacstatu.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.