Téma: Na hlavní silnici proti hospodě U zámku u č.p. 568 se při větším dešti tvoří kaluž

K danému článku by se hodil nějaký obrázek, třeba ilustrační; případně stávající nahradit lepšími.

Dešťová voda z Jiráskovy ulice vtéká na hlavní silnici a tam tvoří kaluž před čp.568. Dešťová voda vtéká do první kanalizační vpusti na ulici T.G.M., další vpusť je na této straně ulice po několika desítkách metrů ještě před ulicí Vrchlického. Podélný profil vozovky zde tvoří jakousi prohlubeň kde se může voda hromadit.

Zdá se, že nainstalované dvě vpusti nezvládnou větší srážky bezpečně odvést do kanalizační stoky.

kalový koš do silniční vpusti

Pravděpodobná příčina je zanesení vpustí a trubek nečistotami, protože v obou šachtách nejsou osazeny kalové koše, které slouží k zachycení povrchových nečistot splavených vodou tak, aby se tyto nečistoty nemohly usazovat a hromadit v kanalizační stoce. Při větším dešti pak dojde ke vzdutí hladiny vody v kanalizaci i na povrchu.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.