Na kompostárnu patří…

kompostárna Škrovád
  • čerstvě posečená tráva
  • listí
  • pořezy keřů a větve
  • piliny, hobliny, kůra
  • kuchyňské zbytky rostlinného původu
  • popel ze dřeva
  • ornice a výkopová zemina bez kamenů!
Kompostárna Škrovád - kompost
Kompostárna Škrovád – kompost

Odpady odkládejte na označenou plochu vedle kompostárny. Na plochu lze odpady odkládat pouze v období 1. 4.–31. 10.

Pokud máte možnost kompostovat odpad na Vaší zahradě, prosím
kompostujte. Tento způsob je stále nejpřirozenější a finančně nejméně
náročný.

Odkaz: Veronika Novotná: Proč máme neustále znečištěný prostor
a okolí kompostárny? (Ozvěny 5/2021)

Odkaz: www.slatinany.cz/doc/21_provoz_kompostarny.pdf

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.