Na křižovatce u Málka se srazila dvě auta – vyjíždějící nedalo přednost

Základní informativní výpis o nehodě číslo: 170306190107

Základní vlastnosti

Obec Slatiňany (Pardubický kraj)
Datum nehody 1.3.2019 13:35 pátek
Druh pozemní komunikace silnice 1.třídy
Číslo pozemní komunikace 37
GPS -645937, -1074975

Charakteristiky řidiče vozidla a příčiny nehody

Zavinění nehody řidičem motorového vozidla
Kategorie řidiče s řidičským oprávněním skupiny b
Vnější ovlivnění řidiče řidič nebyl ovlivněn
Alkohol u viníka nehody ne
Stav řidiče dobrý -žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Charakteristiky následků osob – stav do 24 hod

Usmrceno osob (počet) 0
Lehce zraněno osob (počet) 1
Těžce zraněno osob (počet) 0

Charakteristiky vozidla, viníka nehody a následků nehody na vozidle

Počet zúčastněných vozidel 2
Výrobní značka motorového vozidla VOLKSWAGEN
Vozidlo po nehodě nedošlo k požáru
Celková hmotná škoda (100 Kč) 800
Únik provozních, přepravovaných hmot žádné z uvedených
Druh vozidla osobní automobil bez přívěsu
Rok výroby vozidla N/A
Vlastník vozidla soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti
Škoda na vozidle (100 Kč) 400
Způsob vyproštění osob z vozidla nebylo třeba užít násilí

Charakteristiky druhu nehody a podmínek nehody

Charakter nehody nehoda s následky na životě nebo zdraví
Druh srážky jedoucích vozidel z boku
Hlavní příčiny nehody proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST
Stav povrchu vozovky v době nehody povrch suchý, neznečistěný
Povětrnostní podmínky v době nehody neztížené
Rozhledové poměry dobré
Situování nehody na komunikaci na jízdním pruhu
Místní úprava přednosti v jízdě přednost vyznačena dopravními značkami
Směrové poměry křižovatka styková – tříramenná
Druh křižující komunikace silnice 1.třídy
Směr jízdy nebo postavení vozidla zachycuje směr jízdy křižovatkou
Druh nehody srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem
Druh pevné překážky nepřichází v úvahu, nejde o srážku s pev.překážkou
Druh povrchu vozovky živice
Stav komunikace dobrý, bez závad
Viditelnost ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Dělení komunikace dvoupruhová
Řízení provozu v době nehody místní úprava (vyplní se pol. 24)
Specifické objekty v místě nehody žádné nebo žádné z uvedených
Místo dopravní nehody na křižovatce, uvnitř hranic křižovatky definovaných pro systém evidence nehod (zóna 9)
Smyk ne

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.