Na likvidaci tříděného odpadu byla na dalších 5 let vybrána opět společnost Granplast

Rada města Slatiňany na 36. schůzi na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky

vybrala společnost Granplast s.r.o. jako společnost pro budoucí zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony).

Z celkového počtu dvou uchazečů, podala tato společnost nejnižší cenovou nabídku. Plnění nové smlouvy s 5-tiletým kontraktem začne od 6. 1. 2020 a to včetně nové služby svozu plastového odpadu „dům od domu“, se započetím v průběhu prvních čtyřech měsíců roku 2020.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.