Na město předán dopis s požadavky všech občanů ulice na rekonstrukci

Dopis byl adresován starostovi a radě města.

dopis na město od občanů ulice s požadavky na rekonstrukci

(podpisy a jména jsou na této kopii zakryta; na druhé straně byla katastrální mapa s vyznačenou ulicí)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.