Návrh: Na neformální jednání koalice zvát opozici

Před každým zastupitelstvem se schází zastupitelé koalice, kterým jejich kolegové radní předloží připravený program zastupitelstva a důvody jejich stanoviska. 

S opozicí však takové schůzky nejsou a ta pak řeší své případné výhrady (někdy plynoucí jen z neznalosti situace) až veřejně na zastupitelstvu, kde se obtížně dá vyhnout určité teatrálnosti. 

Co na schůzky před zastupitelstvem zvát také některé členy opozice – a teprve pokud by se ten který ukázal jako konfliktní a rozbíjel by debatu, ten by se příště nepozval?

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.