Na škrovádskou náves padl strom (doplněno)

Vzrostlý strom byl po silném větru shozen na škrovádskou náves mezi zastávkou a kontejnery na tříděný odpad. Spadl tak šikovně, že žádná větší škoda nevznikla, ani nikoho nezranil. Hasiči ho během krátké doby z komunikace odstranili.

Podle katastru strom patří městu.1

Padlý strom je jírovec maďal (kaštan koňský). Strom byl arboristou posouzen v r. 2020 spolu s ostatními stromy na návsi. U stromu byl navržen bezpečnostní řez, který byl v r. 2021 proveden. Bohužel není snadné ohodnotit kořenový systém stromu. Se smluvním městským arboristou Michalem Kindlem pracovníci města v nejbližší době opětovně prohlédnou ostatní stromy na návsi.2

Podle Michala Kindla vznikají takové případy nedodržováním ochranných pásem stromů, zejména kořenového prostoru3.  Drtivá většina stromů ve veřejné zeleni (Slatiňany nevyjímaje)  má poškozené kořeny.  Záleží na rozsahu a roční době poškození, druhu a vitalitě stromu, druhu dřevokazné houby, srážkách a dalších a dalších vlivech. To potom ovlivňuje průběh infekce. Poškození způsobuje i pojezd techniky, skládkování materiálu, parkování, častý pohyb chodců, atd.4

 1. Parcela – detail (cuzk.cz)[]
 2. VN MěÚ email 6/1/2023[]
 3. Chráněný kořenový prostor se stanovuje jako kruhová plocha o poloměru daném násobkem průměru kmene ve výčetní výšce a následujícího koeficientu, daného zařazením stromů do kategorie: A 10; B 7 a C 5. Kategorie:
  A – stromy vysoké hodnoty a kvality, určené jednoznačně pro zachování
  a ochranu,
  B – stromy střední hodnoty a kvality s doporučením jejich zachování,
  C – stromy nízké hodnoty a kvality, stromy s možností přesazení, případně
  odstranění dle požadavků stavebního záměru.
  SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti[]
 4. e-mailem 6/1/2023[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.