Téma: Náhradní rodinná péče – pěstounství, adopoce aj.

Výchova dětí a péče o jejich příznivý vývoj je především právem a povinností obou rodičů. Ne všichni rodiče se však chtějí nebo mohou o své děti starat. V situacích, kdy děti nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, je třeba hledat optimální formu náhradní péče, což je též jedním z úkolů orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Formy náhradní rodinné péče upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):Formy náhradní rodinné péče (mpsv.cz)

  • svěření dítěte do péče jiné osoby
  • pěstounská péče (příp. na přechodnou dobu)
  • poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje
  • osvojení (adopce)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.