Návrh: Náhradní výsada: Problematickou zeleň v ulicích kompenzovat intenzivnější zelení mimo

Zeleň světově ubývá a to zejména v rozvojových zemích. Klima však máme společné, proto je vhodné, kde to jde, tento úbytek kompenzovat. Rozvoj a zachování zeleně v ulicích se zdá v tomto ohledu jako drobný, ale nezanedbatelný příspěvek.

Nicméně existuje kompromisní řešení, které by pomohlo zachovat výhody zeleně, ale ne na úkor bezpečnosti, plynulosti a nekonfliktnosti provozu?

Náhradní výsadba

Zákon o životním prostředí ukládá v některých případech povinnou náhradní výsadbu, avšak pouze za skácený strom, ne za zrušený trávník.1

Strom za trávu?

Většina plochy zeleně (>80%) v ulicích je trávník. Zbytek jsou keře a stromy. Strom spotřebuje celkově více CO2 než trávník2, protože ho mění ve dřevo, které se do oběhu vrátí po desítkách let, zatímco trávník ještě během roku několikrát posekají a nechají zetlít nebo spálit, čímž většinu CO2 zase uvolní zpět3. Trávník prý produkuje málo čistého kyslíku4

Město má kromě ulic také mnoho zemědělské plochy. Dílem využívané jako louky, dílem jako pole. Zvlášť u polí je ekologický přinos problematický: zelené jen několik málo měsíců v roce, jinak je tráva a CO2 spíš vylučuje a to z rozkládajících se částí v půdě.

Jeden hektar (10 000 m²) průměrného listnatého opadavého lesa v podmínkách mírného pásma vyprodukuje za rok asi 10 tun kyslíku.

Pokud by se vyčíslilo, o kolik je větší ekologický přínos stromu ve srovnání s trávníkem, mohl by se problematický zelený ostrůvek v ulici pak nahradit určitým počtem stromů, které by se vysázeli v rámci rekonstrukce ulice na vybraném městském nebo jiném pozemku, který by se tím pádem změnil v les nebo sad nebo (zarostlou) pastvinu. Win – win: Příroda by si přišla na své a dopravující se občané také.

  1. § 9Náhradní výsadba a odvody (1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Zákon o ochraně přírody a krajiny
    114/1992 Sb
     []
  2. Trees versus grass: Which is the better carbon sink? • Earth.com[]
  3. Do Lawns Produce Oxygen? (Fascinating Facts) (takeayard.com)[]
  4. Net Oxygen
    According to Anthony Brach, the actual weighed amount of oxygen that grass produces does not matter as much as the net amount of oxygen produced in its life cycle. Grass does not produce much net oxygen because of the type of carbon it produces. When grass dies, its carbon products—sugars and starches—use up oxygen and release carbon dioxide when it decays. If an animal eats the grass, oxygen is used by the cow’s digestive process to turn the grass into energy. Thus, grass is a poor producer of oxygen. What Gas Do Green Plants Give Off? (sciencing.com)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.