Náhrady stromů v zámeckém parku

SBORNÍK Národního památkového ústavu v Pardubicích za rok 2017 uvádí následující informace k obnově stromů v zámeckém parku:

Z hlediska památkové péče je ideálním způsobem obnovy zachování nahrazovaných druhů (tzv. rigorózní substituce – jírovec za jírovec, lípu za lípu apod.). Nicméně je akceptovatelná druhová obměna druhem s podobnými vlastnostmi, není-li možné z různých důvodů použít původní.

Potenciálním problémem původních jírovců se stává bakteriální onemocnění slizotoková nekróza. Napadány jsou všechny věkové kategorie, stromy postupně chřadnou, nakonec odumírají. Prognóza vývoje choroby je velmi obtížná, přesto existuje riziko infekce pro stávající výsadby jírovců v České republice. Je tedy otázkou, zda alej V Kaštance obnovit opět jírovcem nebo preventivně volit jiný druh stromu. 

Jírovec bohužel není jediným stromem v parkových porostech, který má zdravotní problémy. Podobně rozsáhlé napadení houbovou chorobou existuje také u jasanů. Nekróza jasanů velmi vážně poškozuje všechna věková stadia jasanů na různých lokalitách v Evropě, při silném napadení patogenem stromy odumírají.  Z tohoto důvodu nebudou při plánované revitalizaci zámeckého parku ve Slatiňanech v letech 2018 a 2019 jasany vysazovány.

V kompozici slatiňanského parku byly zajímavým způsobem uplatněny také smrky (Picea abies, Picea pungens). Řada z nich byla ale zničena kůrovcem, který se i z důvodu vysokých teplot a nízkých srážkových úhrnů v letech 2016–2017 v parku rozšířil. Následně muselo být odstraněno celkem deset vzrostlých jedinců stáří 150–200 let.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.