Náklady na záznamové zařízení pro nahrávání zasedání zastupitelstva

Drátová varianta je možná buď bez hlasovacího zařízení, předpokládaná pořizovací cena je Kč 289.300,- bez DPH nebo s hlasovacím zařízením, kde se předpokládá cena pořízení na Kč 330.600,- bez DPH. Bezdrátové varianty jsou v obdobných variacích, jejich pořizovací ceny jsou ale ještě o více než 200.000,- vyšší ! Dále se při pořízení takového zařízení v jakékoliv variantě platí licenční poplatek za software do 20.700,- za rok.

Poslední z navrhovaných řešení je možnost drátové varianty, která by byla zabudována ve stolech. Cena se blíží k částce Kč 1.000.000,-

Nabízí se možnost pronajmout si drátové zařízení na jednotlivá zasedání. Předkladatel návrhu, pan Steklý (TOP 09) zmiňoval využití na čtyřech zasedáních, aby se vše vyzkoušelo. Cena takové služby je však Kč 20.700,- bez DPH na jedno zasedání.  Tato částka se mnohým zdá jako nepřijatelná.

Místostarosta Šťastný se zmínil o možnosti získání dotace, která by zahrnovala pokrytí až 95% nákladů na pořízení záznamového zařízení, není však určena pouze na dané zařízení, ale zahrnovala by i vylepšení webu města. Její získání není jisté. Město se ale o získání této dotace pokusí.

2 komentáře u „Náklady na záznamové zařízení pro nahrávání zasedání zastupitelstva“

Napsat komentář