Nákup za každou cenu

Na posledních jednáních zastupitelstva si člověk připadal, jako by vedení města hrálo monopoly s našimi penězi. Po prosincovém nákupu pozemku u obchvatu za 8 mil. Kč byla tentokrát v březnu nabídnuta jako „výhodná“ koupě areál u nádraží za bezmála 28 mil. Kč. Co na tom, že prodávající celý areál v roce 2016 koupili za 8 mil. Kč, a za tu dobu nevzrostla u žádného podobného areálu v širokém okolí tři a půl násobně kupní cena. Ale popořadě.

Vedení města uvažovalo o koupi areálu u nádraží již v listopadu 2023, ale pan starosta zastupitele neinformoval, a naopak v prosinci předložil s panem radním Kubínem sporný nákup pozemku u obchvatu, který ležel v realitce několik let, a po bouřlivé diskusi byl schválen nejtěsnější většinou hlasů. Na logickou otázku, proč nebyly obě koupě předloženy společně, si čtenář jistě odpoví sám.

Samotný záměr koupit areál sdělil pan starosta zastupitelům až v lednu roku 2024 s tím, že ho chce využít pro potřeby údržby. Po té zastupitelstvo schválilo, aby vedení města jednalo o ceně a zároveň nechalo zadat znalecký posudek.  Následně město uspořádalo pracovní setkání zastupitelů, kde zazněly mnohé závažné otázky v souvislosti s výši kupní ceny, s provozními náklady areálu, nedoložením nájemních smluv a s upozorněním na nedostatky v posudku o ceně. Zastupitelům bylo přislíbeno, že na vznesené dotazy bude reagováno.

O to větší překvapení bylo, když jsem otevřel materiály do zastupitelstva a v krátké důvodové zprávě doporučující koupi areálu za 27,8 mil. Kč chyběly zásadní informace a odpovědi na vznesené dotazy. Důvodová zpráva ani neobsahovala jakoukoliv zmínku o stavebně-technickém stavu objektů a inženýrských sítí. Chyběl podrobnější popis využití areálu včetně ekonomických dopadů do rozpočtu města. Podrobně nebyla zdůvodněna vyšší kupní cena požadovaná prodávajícími od ceny stanovené v posudku, která byla v miliónech nižší. Město si neprověřilo a nenechalo doložit revizní zprávy k objektům. Při projednávání nákupu na zastupitelstvu byly ignorovány vážné námitky finančního výboru poukazující na nedostatečné zdůvodnění nákupu a výši ceny. Také nikdo nebyl ochoten si prověřit uvedené nedostatky ve znaleckém posudku.

Ovšem nejzajímavější byl samotný průběh hlasování o nákupu, kdy pan radní Martin Kubín (Vraníci) nejdříve veřejně oznámil zastupitelům, že je v dané věci ve střetu zájmu, ale nakonec pro koupi hlasoval, jelikož by jinak nebyla schválena. Absurdní. Nikomu z vedení města Sedmy a Vraníků to nepřipadalo divné. Proto jsem se po jednání zastupitelstva písemně obrátil na pana starostu se žádostí, aby pozastavil výkon usnesení zastupitelstva.

Každý nákup je primárně o výši ceny, ale vedení města k nákupu přistoupilo tak, že areál chtělo za cenu, kterou nadiktoval prodávající. Přitom alternativa pro zázemí údržby se nabízela, ovšem nikdo o ní nechtěl diskutovat. Také nikdo z vedení města nechtěl přijmout usnesení o odložení nákupu a opětovném jednání o kupní ceně.

Mám vážné obavy, že nákupem nemovitostí za bezmála 40 mil. Kč nebude již dostatek peněz na rekonstrukci sportovišť, kanalizaci Kunčí, které město ze zákona musí zrealizovat, a na potřebné investice do chodníků a silnic. Buď se město zadluží nebo plánované investice seškrtá. Peníze se netisknou v tiskárně a ekonomika není perpetum mobile. Na závěr lze jen smutně podotknout, vážení spoluobčané, že zaplacením takto vysokých cen za reality odešel z radnice rozum a hospodárné nakládání s penězi daňových poplatníků na dlouhé prázdniny, ačkoliv ty budou až za dva měsíce.

Ing. Stanislav Šťastný, zastupitel, předseda  kontrolního výboru

Odkaz: Ozvěny 5/2024

Odkaz: Facebook

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.