Naše město preferuje likvidaci směsného odpadu ve spalovnách

Z plánu odpadového hospodářství pro 2017 až 2021:
3.2.2.3 Opatření
a) Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení energetického využití odpadů.
b) V adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním / spoluspalováním za dodržování platné legislativy.
c) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem na obecní úrovni.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.