Naše obec zavádí Mobilní rozhlas a nástroj Zmapujto.cz

Znak Mobilní Rozhlas a Zmapuj to

Společnými silami nám můžete pomoci změnit Slatiňany k lepšímu. Ptáte se jak? Například jdete na procházku a narazíte na poškozenou lavičku, pohozený odpadek, plný koš, nefunkční lampu, zaplevelený chodník nebo třeba rozbitou prolézačku na dětském hřišti. Co s tím? Během chvíle si otevřete aplikaci, vyfotíte to, lokalizujete na mapě a odešlete s komentářem. Na úřadě pak problém vyřešíme.

Mobilní rozhlas
ukázka mobilní aplikace

Již delší dobu můžete pozorovat v komentářích z Rady a Zastupitelstva města diskuse o nástroji zmapujto.cz . Tato služba vznikla na základě iniciativy „Ukliďme Česko“, do které se v letošním roce zapojili někteří naši občané a pomoc nabídlo i samotné město. Postupem času se služba stala součástí nástroje „Mobilní rozhlas“.

Jedná se jedinečný komunikační kanál směrem k městské samosprávě a naopak komunikační kanál samosprávy a úřadu vůči občanům. Umožňuje jednoduchým způsobem nahlásit nedostatek v městském prostoru či předat zpětnou vazbu. Dále pak dopomůže přijímat zprávy o dění v obci (krizová komunikace, informace z radnice, kulturní a sportovní akce) a předat názor v místních anketách, aniž byste museli s lístečkem do schránky u městského úřadu. Platforma také spojuje samotné občany například při ztrátách a nálezech, či při hledání zatoulaných zvířecích přátel.

 

Město se rozhodlo tuto službu pořídit ve zkušebním režimu s roční licencí za 57 292 Kč bez DPH. Po ročním vyzkoušení dojde k vyhodnocení a následně bude služba prodloužena nebo vypovězena. Správu této platformy bude mít na starosti paní Peterová z Infocentra. Kromě samotné komunikace bude dohlížet, aby zadané podněty přebírala městská údržba, a zároveň bude aktualizovat stav řešení jednotlivých podnětů.

zmapujto.cz – screenshot mapy a filtrů

Registraci do tohoto nástroje lze provést online na adrese www.slatinany.mobilnirozhlas.cz , www.zmapujto.cz, v mobilní aplikaci „Zlepšeme Česko – Mobilní Rozhlas“ nebo prostřednictvím registračního formuláře, který je součástí srpnových Ozvěn, případně jej lze vyzvednout a odevzdat v Městské knihovně a na Městském úřadě.

2 komentáře u „Naše obec zavádí Mobilní rozhlas a nástroj Zmapujto.cz“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.